Onderwijs en Jeugd

WeConnect timmert goed aan de weg!

Het kersverse en net gepresenteerde jaarverslag 2019 van de stichting WeConnect spreekt van een succesvol jaar. Voorzitter Paul Comenencia zegt het zo in zijn voorwoord:

2019 was een extra druk jaar voor Stichting WeConnect, zowel qua groei als wat betreft diversificatie van activiteiten.

Omdat werkgevers ons steeds beter weten te vinden, op zoek naar talent met interesse voor de eilanden, hebben medewerkers en vrijwilligers van Stichting WeConnect en het medio 2018 opgerichte WeConnect Works het steeds drukker gekregen: met vergaring en distributie van informatie over vacatures en potentiële sollicitanten en het organiseren van ontmoetingen. Maar ook het meest essentiële aspect van onze verbindende taak houdt ons flink bezig: nieuwe studenten uit de Caribische overzeese rijksdelen helpen bij het maken van een plezierige start van hun verblijf in Nederland zodat wij hen, eenmaal afgestudeerd, ook weer makkelijk kunnen helpen aan connecties voor een stage of een eerste baan. Het vergt veel (digitale) communicatie, regel- en organisatiewerk en een permanent onderhoud en uitbouw van ons netwerk van jong talent en potentiële aanbieders van stage en werk.

Als gevolg van de in 2019 sterk toegenomen groei van activiteiten, hebben wij, per augustus, voor het eerst in ons bestaan een eigen werkplek. We hebben in de gedeelde kantoorruimte We Work in Amsterdam een klein kantoor gehuurd. Ook is het team uitgebreid met een webmaster voor het onderhouden van onze digitale platformen en een HR-adviseur die, vooral op Curaçao, werkt aan ons netwerk ten behoeve van toekomstige afgestudeerden. Dit alles heeft wel geleid tot een kleine overschrijding van ons budget (zie toelichting in de jaarstukken) maar de resultaten zijn deze overschrijding waard.

Ook voor dit jaar hadden wij een veel uitgebreider werkplan opgesteld en werd tevens veel meer van ons gevraagd dan aan financiële middelen door de ondersteunende ministeries beschikbaar konden worden gesteld. Dat maakt ons echter niet minder dankbaar voor het vertrouwen en de hernieuwde financiële steun van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij zijn ook erg blij met de ondersteuning dit jaar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook met de specifieke opdrachten die onze medewerkers en vrijwilligers voor de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mochten uitvoeren.

Tenslotte gaat onze dank uit naar de Vertegenwoordigingen van de landen van het Koninkrijk en aan de velen die op vrijwillige basis hun kennis en kunde delen met het WeConnect netwerk. Dankzij hen kunnen wij, met onze verbindende activiteiten, blijven bijdragen aan een steeds betere toekomst (ook) voor de komende generaties van het Koninkrijk der Nederlanden.

Goed gedaan dus en veel succes de komende jaren!! Het hele jaarverslag vindt u hier:

Bezoek Anne Frank Huis september 2016 - YouTube
Inmiddels een jaarlijks hoogtepunt: nieuwe Caribische studenten in de regio Amsterdam bezoeken in september met WeConnect het Anne Frank Huis
Previous post

Kleine eilanden, grote uitdagingen: Sint Maarten

Next post

Kleine eilanden, grote uitdagingen: Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee × 3 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.