Samenwerking Politie Korps Caribisch Nederland & Korps Midden en West Brabant

Het Politie Korps Caribisch Nederland, dat de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius onder zijn verantwoordelijkheid heeft, werkt samen met het politiekorps Midden en West Brabant. Deze samenwerking vloeit voort uit een samenwerking tussen de politie op Bonaire en Midden en West Brabant die in 2006 gestart is. Sindsdien hebben er in het kader van de samenwerking verschillende activiteiten plaatsgevonden, zo zijn er stages en trainingen geweest voor medewerkers van slachtofferhulp en interne zaken en voor de barioregisseurs op Bonaire. Na 2008 heeft deze samenwerking verder vorm gekregen in het plan Pa Nos Futuro; een visie op het politiekorps waarbij de burger centraal wordt gesteld. Vanuit dat programma werden er een aantal activiteiten uitgevoerd, zoals het oprichten en trainen van een bikerteam, het trainen van een communicatieadviseur, de aanzet tot ontwikkeling van een internetsite, de aanschaf van materiaal ter ondersteuning van nieuw beleid (zoals DNA onderzoek) en vervanging van het wagenpark. De medewerkers van Midden en West Brabant hebben ook buiten het programma ondersteuning verleend aan de politie op Bonaire. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een bariobus, heeft men voor ondersteuning gezorgd in het onderzoek naar de moord op Marlies van der Kouwe en heeft Midden en West Brabant een medewerker beschikbaar gesteld voor de bedrijfsvoering.

Op 10 oktober 2010 is de Bonaireaans politie, als onderdeel van het Korps Politie Nederlandse Antillen, opgegaan in het Politie Korps Caribisch Nederland (PKCN). Het PKCN en het Korps Midden en West Brabant hebben op 22 maart 2011 een intentieverklaring getekend voor verdere samenwerking. Ondersteuning op basis van gelijkheid staat hierbij centraal. Daarbij moet gedacht worden aan het beschikbaar stellen van stageplaatsen in Brabant en op de eilanden, aan het ter beschikking stellen van kennis om een meldkamer te runnen en het organiseren van een themadag voor nieuwe ‘barioregisseurs’. Uitgangspunt van de twinning is dat de activiteiten vooral gericht zijn op een zichtbare verbetering van kwaliteit van de politie.

Bron: Antilliaans Dagblad, 24 maart 2011

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

De Dutch Caribbean Nature Alliance is een samenwerking tussen de zes Caribische eilanden en zusterorganisaties in Nederland.  In totaal werken zeven eilandelijke non-gouvernementele organisaties samen met een elftal natuurorganisaties in Nederland, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds. In 1996 werden de eerste gesprekken gevoerd en in 2003 ontstond daaruit de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Het kleine eiland Saba is de top van een 500.000 jaar oude vulkaan, die 5000 jaar geleden voor het laatst is uitgebarsten en nu wordt beschouwd als slapend. Het hoogste punt van Nederland is dan ook de Mount Scenery op Saba. Met zijn 877 meter hoogte is dit een imposante berg met een prachtig bos dat van vocht voorzien wordt door de vrijwel altijd aanwezige wolken. De Saba Conservation Foundation beheert het natuurgebied van de Mount Scenery boven de 550 meter inclusief de verschillende wandelpaden. Ondanks dat Saba geen stranden kent, is Saba toch een duikersparadijs vanwege de prachtige onderwaterwereld van het Saba National Marine Park. Op de Saba Bank leven meer dan 200 vissoorten, waarvan sommige alleen daar voorkomen!

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee + dertien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.