Samenwerking Fundashon Mariadal en het AMC en VUMC

Sinds begin 2011 werkt Fundashon Mariadal te Kralendijk, de medische instelling van Bonaire, intensief samen met twee gerenommeerde medische instellingen in Nederland: het AMC en het VUMC.

De samenwerking omvat meerdere onderdelen, maar het meest in het oog springende is vooralsnog de uitwisseling van medische specialisten. Artsen uit Nederland gaan voor drie tot zes maanden naar Bonaire om in het ziekenhuis Hospitaal San Fransisco patiënten te behandelen. Men is begonnen met chirurgie, interne geneeskunde en anesthesiologie. Naar verwachting wordt het aantal specialismen geleidelijk uitgebreid. De Amsterdamse medici behandelen niet alleen zelf patiënten, maar zijn ook betrokken bij de opleiding van Bonairiaanse collega-artsen en verpleegkundigen.

De Amsterdamse ziekenhuizen benadrukken dat het Bonaireaanse ziekenhuis Hospitaal San Fransisco op eigen kracht al een prima ziekenhuis was, anders zou men een dergelijke samenwerking niet zijn aangegaan. Maar Fundashon Mariadal en de partners uit Nederland beamen vervolgens dat er vanwege de kleinschaligheid grenzen zitten aan wat Bonaire zelf kan doen. Dan is het goed om de kwaliteit van de gezondheidszorg te kunnen garanderen met behulp van partners uit Nederland.

De Amsterdamse instellingen zijn zich goed bewust van de verschillen tussen Amsterdam en Kralendijk. Niet iedereen komt voor uitzending in aanmerking. Kandidaten worden goed geselecteerd, waarbij met name interculturele vaardigheid belangrijk is. En als kandidaten eenmaal zijn geselecteerd, dan volgt naast uitgebreide informatie over Bonaire ook een spoedcursus Papiaments, zodat men de patiënt (en collega) in elk geval in de eigen taal kan begroeten en verstaan. Juist dat eerste contact is vaak zo belangrijk. Ook tijdens de uitzending is er begeleiding vanuit Amsterdam en vanuit Fundashon Mariadal zelf.

De Amsterdamse instellingen doen de samenwerking allereerst om Bonaire te helpen, maar hebben er ook zelf voordeel van: hun specialisten leren veel van de praktijk in een klein ziekenhuis in een andere cultuur. En bovendien is het voor veel mensen uit Nederland een mooie ‘incentive’ om een paar maanden op Bonaire te mogen wonen en werken. De samenwerking is voorlopig voor vijf jaar aangegaan en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het AMC en VUMC zijn momenteel in gesprek met Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba om de mogelijkheden van samenwerking aldaar na te gaan.

Samenwerking Politie Korps Caribisch Nederland & Midden en West Brabant

Het Politie Korps Caribisch Nederland, dat de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius onder zijn verantwoordelijkheid heeft, werkt samen met het politiekorps Midden en West Brabant. Deze samenwerking vloeit voort uit een samenwerking tussen de politie op Bonaire en Midden en West Brabant die in 2006 gestart is. Sindsdien hebben er in het kader van de samenwerking verschillende activiteiten plaatsgevonden, zo zijn er stages en trainingen geweest voor medewerkers van slachtofferhulp en interne zaken en voor de barioregisseurs op Bonaire. Na 2008 heeft deze samenwerking verder vorm gekregen in het plan Pa Nos Futuro; een visie op het politiekorps waarbij de burger centraal wordt gesteld. Vanuit dat programma werden er een aantal activiteiten uitgevoerd, zoals het oprichten en trainen van een bikerteam, het trainen van een communicatieadviseur, de aanzet tot ontwikkeling van een internetsite, de aanschaf van materiaal ter ondersteuning van nieuw beleid (zoals DNA onderzoek) en vervanging van het wagenpark. De medewerkers van Midden en West Brabant hebben ook buiten het programma ondersteuning verleend aan de politie op Bonaire. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een bariobus, heeft men voor ondersteuning gezorgd in het onderzoek naar de moord op Marlies van der Kouwe en heeft Midden en West Brabant een medewerker beschikbaar gesteld voor de bedrijfsvoering.

Op 10 oktober 2010 is de Bonaireaans politie, als onderdeel van het Korps Politie Nederlandse Antillen, opgegaan in het Politie Korps Caribisch Nederland (PKCN). Het PKCN en het Korps Midden en West Brabant hebben op 22 maart 2011 een intentieverklaring getekend voor verdere samenwerking. Ondersteuning op basis van gelijkheid staat hierbij centraal. Daarbij moet gedacht worden aan het beschikbaar stellen van stageplaatsen in Brabant en op de eilanden, aan het ter beschikking stellen van kennis om een meldkamer te runnen en het organiseren van een themadag voor nieuwe ‘barioregisseurs’. Uitgangspunt van de twinning is dat de activiteiten vooral gericht zijn op een zichtbare verbetering van kwaliteit van de politie.

Bron: Antilliaans Dagblad, 24 maart 2011

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

De Dutch Caribbean Nature Alliance is een samenwerking tussen de zes Caribische eilanden en zusterorganisaties in Nederland.  In totaal werken zeven eilandelijke non-gouvernementele organisaties samen met een elftal natuurorganisaties in Nederland, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds. In 1996 werden de eerste gesprekken gevoerd en in 2003 ontstond daaruit de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). STINAPA (Stichting Nationale Parken Bonaire) is de Bonaireaanse NGO die hard werkt aan natuurbehoud en educatie. Op dit eiland heeft men al vroeg ontdekt dat de prachtige natuur het eiland bijzonder maakt, reeds in 1969 werd het natuurgebied Washington Slagbaai een nationaal park. Niet alleen de natuur boven het wateroppervlak, maar ook de onderwaterwereld van Bonaire wordt tot maar liefst zestig meter diep beschermd door STINAPA. In 1999 heeft de Bonaireaanse overheid Klein Bonaire, het onbewoonde eilandje voor de kust, gekocht van een particuliere eigenaar. Sinds 2000 valt ook het beheer van dit eilandje onder STINAPA.

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

een × een =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.