Samenwerking Horacio Oduber Hospitaal en ziekenhuizen in het buitenland

De samenwerkingsverbanden tussen Horacio Oduber Hospitaal (HOH) en ziekenhuizen in het buitenland over de afgelopen vijf jaar heeft onder meer voor goedkopere medicijnen gezorgd. Zo heeft een samenwerkingsafspraak met de apotheek van Maxima Medisch Centrum (Eindhoven/ Veldhoven) geleid dat het Arubaanse ziekenhuis voor sommige medicijnen 40 tot 80 procent minder hoeft te betalen.

Dankzij die afspraak heeft het HOH ook flinke kortingen op medicijnen van Arubaanse importeurs weten te bedingen. Daarnaast werkt het ziekenhuis samen met onder andere het Elkerkliek Ziekenhuis in Helmond, het Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam en op bepaalde terreinen ook met het Academisch Ziekenhuis van Nijmegen en Maastricht. Het HOH kiest de samenwerking op basis van specialistische ervaringen kennis van het desbetreffende buitenlandse ziekenhuis, die een bijdrage kunnen leveren aan een betere zorgkwaliteit op Aruba. Om het opleidingsniveau te verhogen wordt bovendien samengewerkt met de Amstel Academie in Amsterdam. Ook is er regelmatig contact tussen de specialisten van het HOH en die van ziekenhuizen in andere landen. Zo werken cardiologen op het eiland samen met Fundacion Cardioinfantil in Bogotá, Colombia. De neurologen van Aruba werken ook samen met Bogotá, alsook met de neurologen van de afdeling Functionele Neurochirurgie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Op het gebied van intensieve zorg wordt samengewerkt met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Samenwerking tussen Schiphol en Reina Beatrix Airport Aruba

Reina Beatrix Airport werkt nauw samen met Schiphol. Schiphol is al jaren intensief betrokken bij het management van de Aruba Airport Authority. Daarnaast gaat Reina Beatrix Airport ook gebruik maken van de kennis en ervaring van Schiphol op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt het parkeerterrein voor de terminal van Reina Beatrix overkapt. Op deze overkapping worden zonnecollectoren geïnstalleerd die voldoende energie opleveren om de hele luchthaven van elektriciteit te voorzien.

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

De Dutch Caribbean Nature Alliance is een samenwerking tussen de zes Caribische eilanden en zusterorganisaties in Nederland.  In totaal werken zeven eilandelijke non-gouvernementele organisaties samen met een elftal natuurorganisaties in Nederland, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds. In 1996 werden de eerste gesprekken gevoerd en in 2003 ontstond daaruit de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA) zet zich in voor het beheer van het ntionale park van Aruba. In deze folder kunt u informatie vinden over de flora, fauna, geologie en historische plekken in dit natuurpark, dat maar liefst 17% van het Arubaanse oppervlak beslaat.

Stichting Arubaanse Kinder & Jeugdtelefoon ( Fundacion Telefon Pa Hubentud Aruba )

De KJT verleent telefonische hulp aan kinderen en jongeren. Daartoe beschikt de KJT over een gratis hulplijn  – 131 –  waarop kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar iedere dag van 2 tot 6 kunnen bellen, ook in het weekeinde en de feestdagen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem.  Ze kunnen over van alles bellen, over grote of kleine problemen, maar ook voor informatie, advies en ondersteuning.

Daarnaast organiseert de Stichting elke twee jaar een scholenproject waarin thema’s aan de orde komen waar jongeren veel mee te maken krijgen zoals pesten op school, echtscheiding van ouders en seksualiteit.
De Stichting kan haar werk doen dankzij de inzet van goed getrainde vrijwilligers waarmee de kinderen kunnen praten over hun problemen.
Dat de Stichting in een behoefte voorziet mag wel blijken uit het grote aantal telefoontjes dat  binnenkomt ; tussen de 3400- 2400 per jaar.

Er wordt samengewerkt met soortgelijke instanties op  vrijwel alle eilanden van de Nederlandse Antillen en Suriname.
De KJT is sinds 2004 lid van Child Helpline International, een overkoepelende organisatie van kinder-en jeugdtelefoons over de hele wereld.

Fundacion Guia Mi

De Stichting Guia Mi  is een voogdij-en gezinsvoogdij instelling. Zij heeft onder meer als doel het begeleiden en laten begeleiden van minderjarigen. Deze begeleiding kan plaatsvinden in een internaat of bijvoorbeeld in een pleeggezin. Daarnaast rekent zij tot haar taak de bescherming van minderjarigen in het algemeen. Bij voogdij wordt er naar gestreefd op den duur de voogdij over te dragen aan de ouder(s)/opvoeder(s) van de minderjarige. Ok bij een ondertoezichtstelling wordt er naar gestreefd dat de minderjarige weer thuis geplaatst kan worden. Het belang van de minderjarige staat altijd voorop.
De Stichting heeft een viertal maatschappelijk werkers in dienst die elk maximaal 35 minderjarigen begeleid.

Sonrisa

Sonrisa ( glimlach) is een oudervereniging voor zo’n 50 verstandelijk gehandicapte kinderen. De vereniging organiseert onder meer de dagopvang, recreatie en na-scholing. Sonrisa werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers en is opgericht door Philadelphia ( in Ned.) en Totolika op Curaçao. Vooral met deze laatste instelling is sprake van goede contacten.
De vereniging heeft grote behoefte aan specifieke kennis voor het begeleiden van verstandelijk gehandicapte kinderen, zou meer betaalde krachten willen aantrekken en is op zoek naar samenwerkings mogelijkheden.

Fundacion Arubano di esnanVisualmente Incapacita (FAVI)

FAVI is een professionele organisatie  op het gebied van dienstverlening voor slechtzienden en blinden van alle leeftijden in Aruba. Verreweg de meeste cliënten zijn ouder dan 60 jaar.
FAVI biedt een breed scala aan dienstverleningsmogelijkheden aan; zowel individueel als in groepsverband. Zo kunnen kinderen en hun leerkrachten in het reguliere of speciale basis-en voortgezet onderwijs worden begeleid. Wordt gewerkt aan visuele stimulatie en –training en worden groepsactiviteiten georganiseerd. Voor volwassenen wordt onder meer gewerkt aan revalidatie, maatschappelijke begeleiding, hulp bij het vervoer en bij het verkrijgen van gesproken boeken. Bij FAVI waren in 2008  256 personen geregistreerd.
FAVI maakt deel uit van het samenwerkingsverband Mira Nos ( Zie Ons) bestaande uit Sensis International (Ned), Pro Bista ( Curaçao) ,NSBS ( Suriname) en FAVI  (Aruba).
In Nederland wordt ook samengewerkt met de stichtingen Dedicon en Bartimeus.
(Internationale) samenwerking wordt gevoed door de sterke behoefte om specifieke ontwikkelingen te kunnen volgen en bijscholing te kunnen garanderen.

Centro pa Desaroyo di Aruba

Het Centro pa Desaroyo di Aruba ( CEDE) is een fonds dat projecten van niet-gouvernementele overheidsorganisaties mede financiert. Cede Aruba is actief op het vlak van sociaal welzijn, publieke onderwijs en publieke recreatie.
CEDE Aruba is mede financier, wat inhoudt dat de verzoekende partij ook moet bijdragen aan de realisatie van een project. Normaal bedraagt de eigen contributie 25% van het projecttotaal.

CEDE Aruba werkt samenmet de Nederlandse Fondsen: Oranje Fonds, SKAN Fonds, Kinderpostzegelfonds en Sluyterman van Loo Fonds . Deze samenwerking is intensief en erg vruchtbaar. CEDE Aruba is voor deze fondsen het adviesorgaan voor hun bestedingen op Aruba. Aan projectgelden besteden de samenwerkende fondsen gemiddeld AWG 470.000 per jaar op Aruba.