Justitie en veiligheid

Voortgang gevangenis Point Blanche? Geen!

Het is alweer het 29e rapport van de Voortgangscommissie Sint Maarten en ten aanzien van de situatie in de gevangenis wordt voor de zoveelste keer geen voortgang geconstateerd. De commissie heeft er maar één bladzijde voor nodig om de aanhoudend ellendige situatie te omschrijven (zie onderstaand). De problemen dateren al van ver voor 2010 en weinigen lijken zich er echt druk om te maken. Aanhoudend triest dus!!

“De commissie bezocht de gevangenis en sprak met één van de twee interimmanagers. Bij het bezoek bleek dat er aan de staat en werkwijze binnen de gevangenis nauwelijks iets veranderd of verbeterd is. De huidige bezetting is 62 gedetineerden. Tijdens het werkbezoek van de commissie kwam het besluit om de buitenbeveiliging door de LBB van DJI tot 1 augustus 2018 te verlengen. Voor de minister van Justitie betekent dit hij met grote spoed maatregelen moet nemen om voor die tijd beveiligers gereed te hebben om de beveiliging van de gevangenis over te nemen.

Dat de commissie geen voortgangsrapportage ontving over de gevangenis is tekenend voor de crisis situatie rond de detentiefunctie van Sint Maarten in het algemeen. Het ontbreken van kennis, arbeidscapaciteit en financiële middelen maakt de het structureel aanpakken van het detentieprobleem tot een onmogelijke opgave.

De commissie is van oordeel dat een massieve ondersteuning uit Nederland nodig is om het menswaardig opsluiten van gedetineerden te kunnen waarborgen. De gedachten gaan daarbij uit naar een stelsel van afspraken tussen Sint Maarten en Nederland waarin hulp uit Nederland wordt vastgelegd alsmede de inspanningen die Sint Maarten moet verrichten om het opzetten van een nieuw detentiesysteem mogelijk te maken, neer te leggen in een onderlinge regeling tussen de landen.

De ondersteuning zou op korte termijn moeten beginnen met noodhulp door enkele deskundigen voor het snel geschikt maken van de nog bruikbare detentiecapaciteit (Point Blanche, Simpson Bay) en het maken van een overall plan van aanpak voor de invoering van een detentiesysteem dat is gericht op het fundamenteel terugdringen van de recidive in combinatie met de bouw van een nieuwe gevangenis. Mogelijke samenwerkingsvormen met Nederland en Frankrijk moeten daarbij onderzocht worden.

De inzet van deskundigen zou mede gericht moeten zijn op het zoeken naar (alternatieve) financieringsbronnen voor de bouw van een nieuwe gevangenis volgens de normen die passen bij het op te zetten detentiesysteem. Voor het voor langere tijd aantrekken van externe deskundigen zou kunnen worden gezocht naar goedkopere vormen, zoals het werven van personeel in Nederland en elders, op reguliere functies van de gevangenis, al dan niet door Nederland (financieel) gefaciliteerd, zoals dat eerder met succes bij het KPSM is toegepast. De commissie is graag bereid hierover nader te adviseren.”

Het woord is nu aan de Tweede Kamer. Net als de vorige 28 keer…

 

 

Previous post

Paul Comenencia naar Raad van State

Next post

Zomercarnaval: gewoon het leukste festival van Nederland!

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

16 + veertien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.