Onderwijs en Jeugd

UNICEF organiseert symposium over kinderrechten op de eilanden

Sinds lang constateert UNICEF dat een helder en volledig beeld van de kinderrechtensituatie op de eilanden ontbreekt. Tegelijkertijd zijn er signalen die aanleiding geven tot zorg over de kinderrrechtensituatie op de eilanden. Ook heeft hetVN-Kinderrechtencomité zich kritisch uitgelaten over de kinderrechtensituatie op de eilanden.

UNICEF Nederland heeft daarom besloten om onderzoek te doen naar de situatie waarin kinderen op de zes eilanden leven. Op basis van het onderzoek kan worden bepaald welke verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. UNICEF zal zich daar uiteraard hard voor maken. Op donderdag 23 mei presenteren UNICEF en de Universiteit Leiden de resultaten van dit onderzoek tijdens het symposium Koninkrijksinderen (zie de agenda voor meer informatie).

Kinderrechtenverdrag is toetsingskader

Het onderzoek levert een eerste beeld op van de gehele leefsituatie van kinderen op de eilanden. Daarbij fungeert hetKinderrechtenverdrag als toetsingskader. Voor dit onderzoek is een indeling gemaakt in acht onderwerpen:

 • Gezin en opvoeding
 • Wonen
 • Recreatie, spel en vrije tijd
 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Financiën
 • Participatie

UNICEF heeft op verschillende manieren informatie verzameld over de kinderrechtensituatie op de eilanden, namelijk door:

 • Inventariseren van bestaand onderzoek
 • Interviewen van kinderen, jongeren en ouders op de eilanden
 • Interviewen van jongeren die afkomstig zijn van de eilanden en in Nederland wonen en/of studeren
 • Interviewen van deskundigen op de eilanden en in Nederland

Voor de verschillende onderdelen worden uiteenlopende methoden gebruikt en wordt met andere experts samengewerkt.

Previous post

Aanstaande hereniging scholieren Radulphus College en CSG Reggesteyn te Nijverdal

Next post

Nederlandse leerlingen ontdekken Curaçao

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties