Columns, toespraken & ingezonden stukken

“That was the year that was” – column Ron Gomes Casseres

“That was the year that was” is de naam van een album dat in 1965 in San Francisco door Tom Lehrer werd geproduceerd en waarop satirische en bespottende liedjes stonden die verband hielden met het nieuws van dat jaar. Een soort tambú dus, zoals wij die hier kennen. Dit jaar heeft de kantadó di tambú geen gebrek aan onderwerpen. Het begin van het jaar stond nog in het teken van de discussies rond de integriteit van gezagsdragers en van belangrijke instituties, en het daaruit voortvloeiende rapport Rosenmöller. Het ging daarna alleen maar bergafwaarts, met vermeende officiële relaties met de Italiaanse maffia en na de verkiezingen de schadelijke kreet dat er een staatsgreep zou zijn gepleegd. Niets was echter minder waar, het was de democratie die hersteld was geworden door het ingrijpen van Gouverneur Frits Goedgedrag. Daar moeten wij allen hem zeer dankbaar voor zijn. Van het ene dieptepunt in de politieke ethiek en beleid gingen we naar een volgend nog dieper dieptepunt, totdat uiteindelijk het interim kabinet Betrian orde op zaken kwam stellen. En wij allemaal te horen kregen hoe noodzakelijk dat wel was, en hoe wij in enkele maanden tijd zo dicht naar een afgrond waren afgegleden. “That was the year that was”, om samen van te huilen.

We zijn er nog lang niet
Er moet nog erg veel gebeuren. In de overheid, bij de overheidsbedrijven en -stichtingen, in onze scholen en wijken, in de zorg, in onze economie, en ga zo maar door. Dat wordt straks de taak van een transitie kabinet, en daar dienen wij met zijn allen onze steun aan te verlenen. Het licht aan het einde van de tunnel is nog niet voor iedereen zichtbaar, en er moeten nog heel wat knopen worden doorgehakt in onze samenleving, en vooral van datgene dat op middellange en lange termijn moet gaan gebeuren. Een aantal van de voorgenomen maatregelen zijn niet meer dan een pleister om het bloeden tegen te gaan, maar patiënt Curaçao zal meer ingrepen moeten doorstaan voordat er sprake zal zijn van blijvende goede gezondheid. Vastberadenheid, daadkracht, overleg en dialoog, wederzijds respect, minder verdeeldheid, de pijn samen delen, dat zijn enkele van de eigenschappen die wij in 2013 willen zien opdat aan het einde daarvan wij weer zullen zeggen “That was the year that was”, maar dan samen met een glimlach.

Leren uit de geschiedenis
Mijn vader, die in 2006 overleed, had gedurende zijn leven een collectie opgebouwd van meer dan twee duizend boeken en ontelbare documentatiemappen, ordners, en archief dozen. Die collectie betrof vooral de historie, cultuur en natuur van Curaçao, het ontstaan en de ontwikkeling van het Papiamento, en de Joodse godsdienst en de geschiedenis van de Curaçaose Sefardisch-Joodse gemeente. Daarnaast behelsde zijn collecties en archieven tevens zijn hobby’s zoals handvaardigheid, kunst, Rotary, wereldgeschiedenis, en noem maar op. Het belangrijkste deel van die collectie boeken en documentatie zal na een gedegen en deskundige inventarisatie en catalogisering voor het publiek toegankelijk zijn in de unieke en fantastische Mongui Maduro Bibliotheek, maar ondertussen hebben mijn broers en ik er veel in zitten spitten. Daarbij kwamen uiteraard veel gevoelens bij mij op. Gevoelens van bewondering en respect voor mijn ongelooflijk veelzijdige en geleerde vader, die slechts negen schooljaren had genoten, maar van zichzelf een deskundige op allerlei gebieden wist te maken en die door menigeen werd geraadpleegd voor zijn kennis. Maar naast die meer persoonlijk gevoelens, kwam ook perspectief. Perspectief dat we veel kunnen leren uit onze eigen geschiedenis maar dat helaas te vaak nalaten te doen.

Perspectief
Curaçao maakt moeilijke tijden door, maar dat is in het verleden ook meermalen het geval geweest, en we zijn er telkens weer in geslaagd eruit te komen. De ene keer was het moeilijker en harder dan de andere keer; de ene keer was het vanwege gebeurtenissen elders in de wereld, en weer een andere keer was het vanwege omstandigheden die wij zelf hadden geschapen, zoals dat in de afgelopen twee jaar het geval is geweest. En dat was niet alleen in de laatste helft van de twintigste eeuw, maar ook daarvoor en in de negentiende en de achttiende eeuwen. Soms leek het hopeloos, maar we kwamen er weer uit met de vastberadenheid en daadkracht waar ik eerder voor pleitte. Soms was de verdeeldheid zeer groot, zoals in 1969, maar ook daar kwamen we met dialoog en overleg uit. Het kennen van de geschiedenis van ons land brengt perspectief, en ik ben dankbaar dat ik dat weer heb kunnen ervaren met het spitten in de collecties en archieven van mijn vader.

Problemen en Toekomst
Je komt natuurlijk van alles tegen als je een dergelijke grote collectie documentatie sorteert en gedeeltelijk inventariseert. Zoals bijvoorbeeld een krantenknipsel met een uitspraak van premier Ruud Lubbers in 1993 ten tijde van de Toekomstconferentie dat er op Curaçao “een taboe rust op het bespreken van problemen”. Lubbers had en heeft nog steeds gelijk. We houden er veel van op dit mooie eiland om de zaken oppervlakkig en emotioneel te bespreken en dan heftig commentaar te leveren, maar niet de moeite te nemen om ons in de zaak te verdiepen en die te begrijpen – om dan oplossingen aan te brengen. Maar ook een voordracht van mijn vader in 1974 voor de VBC, toen hij bepleitte dat “als wij zelf onze toekomst niet scheppen, anderen het voor ons zullen doen.” Wijze woorden die eind 2012 net zo geldig en krachtig zijn als ze dat bijna veertig jaar geleden waren. Ook deze uitspraken brachten perspectief voor vandaag.

Aña Nobo, Bida Nobo
Wij gaan een nieuw jaar tegemoet. Laten wij in 2013 met vereende krachten samen onze eigen toekomst scheppen zodat niet anderen dat voor ons zullen gaan doen. Laten we dat doen door ons te verdiepen in de fundamentele problemen die ons land treffen en deze samen met daadkracht aan te pakken. Laten we in 2013 vooral taboes en heilige koeien opzij zetten en elkaar met respect tegemoet komen. En laten we samen in het nieuwe jaar datgene doen dat het beste is voor de toekomst en de voorspoed van het gehele volk van ons land. Met die wens in gedachten, hoop ik dat Uw feestdagen prettig en gelukkig zullen zijn toe, en het Nieuwe Jaar een zeer voorspoedige voor U, Uw familie en Uw vrienden.

 

Previous post

"Hollandse Nieuwe" Carl Fielmich

Next post

Stage in eigen land - Stacey Mac Donald

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties