Samenwerking binnen het Koninkrijk

Rode Kruis helpt echt!

Er wordt (terecht) gemopperd op het trage tempo van de wederopbouw van Sint Maarten, althans wat de besteding door de Wereldbank betreft van het door de Nederlandse regering toegezegde geld. Van dat geld is nog steeds maar een heel klein deel besteed en van het geld dat is uitgegeven, is een disproportioneel groot deel betaald aan ‘overhead’, veelal dure consultants.

De autoriteiten in Den Haag geven hun collega’s in Philipsburg de schuld en andersom, maar de slachtoffers van orkaan Irma schieten daar natuurlijk niets mee op.

Dat het ook (veel) beter kan, bewijst het Rode Kruis. Deze non-gouvernementele organisatie is al vele jaren actief in alle delen van het Koninkrijk. Meteen na de orkaan kreeg het Sint Maartense Rode Kruis hulp van de collega’s uit Aruba, Bonaire, Curaçao en natuurlijk uit Nederland.

Curaçao helpt Sint Maarten (foto: Rode Kruis)

De ravage op Sint-Maarten na Irma was groot. Die afschuwelijke beelden hebben we allemaal gezien…

Tegelijkertijd zagen we ook hoe mensen, bedrijven en organisaties in Nederland in een paar dagen tijd bijna 20 miljoen euro ophaalden. We zagen tijdens de landelijke inzamelingsdag op 15 september 2017 onder meer kleine kinderen die hun spaargeld doneerden, schoolklassen die met collectebussen rondgingen: mooie beelden van solidariteit.

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis sint maarten
Particulieren in Nederland helpen Sint Maarten met uiteindelijk € 19,9 mln (foto: Rode Kruis)

In de eerste twee maanden na de ramp kregen de slachtoffers water, eten en dekzeilen om zichzelf en hun bezittingen te beschermen tegen de elementen. Experts brachten de schade op het eiland in kaart en spoorden vermisten op.

Na deze fase van eerste noodhulp begon de wederopbouw. Zo kregen ruim 3.000 schoolkinderen dagelijks ontbijt en lunch, mede dankzij een extra bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De meest kwetsbare huishoudens kregen hulp bij het steviger herbouwen van hun huis. Die hulp bestond uit advies, gereedschap en bouwmateriaal. Dat werd lokaal ingekocht, zodat de economie een extra impuls kreeg.

Met een bijdrage uit het ‘Sint Maarten Trustfonds’, gefinancierd door de Nederlandse overheid en beheerd door de Wereldbank, is het succesvolle dakreparatieproject in februari 2020 verlengd. Zo’n 200 extra daken zullen worden gerepareerd.

bron: YouTube
Marieke van Schaik
Drs. Marieke van Schaik, een wat Sint Maarten betreft tevreden algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis (foto: LinkedIn)

De uitgaven door het Rode Kruis liggen op schema. Van het gedoneerde geld is tot juli 2019 12 miljoen euro besteed.

Ook de verantwoording laat geen rare dingen zien, integendeel. Alles is transparant en netjes, met beperkte kosten voor management en andere overhead: een voorbeeld van hoe het dus ook kan. Dit aardige filmpje laat de stand van zaken van begin vorig jaar zien. En hier is het hele dossier te lezen.

De projecten van het Rode Kruis op Sint Maarten lopen door tot in de eerste helft van 2021: dan is het ingezamelde geld op. Maar de samenwerking van de verschillende afdelingen van het Rode Kruis blijft ook daarna bestaan.

Het zou fijn zijn als de overheden eens te rade zouden gaan bij organisaties als het Rode Kruis. Samenwerken op basis van vertrouwen is effectief en staat controle niet in de weg.

Afbeeldingsresultaat voor rode kruis sint maarten

Previous post

Aruba, Bonaire, Curaçao: honkbalwondertjes!

Next post

Markante politica aan het woord: Maria Liberia-Peters

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties