Onderwijs en Jeugd

Onderwijsuitwisseling: respect begint met contact

Den Haag, 22 juli 2011  Komend schooljaar zullen drie scholen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten de mogelijkheden nagaan om meerjarig samen te werken met scholen in Den Haag, Meppel en Goirle. Het gaat om het Colegio Arubano te Oranjestad, het Maria Immaculata Lyceum op Curaçao en het Milton Peters College op Sint Maarten. Zij kozen als partnerscholen respectievelijk het Haagse Edith Stein College, de CSG Dingstede uit Meppel (Drenthe) en het Mill-Hillcollege uit Goirle (Noord-Brabant). De Albert Schweitzerschool (havo/vwo) op Curaçao verwacht de komende maanden ook een samenwerkingspartner in Nederland te vinden.

De precieze samenwerking kan per school verschillen, maar zal in alle gevallen bestaan uit het samen opzetten en uitvoeren van concrete projecten. Deze projecten moeten passen binnen het reguliere lespakket van elke deelnemende school. Naast frequente interactie via internet – bijvoorbeeld via MSN of Skype – vindt de samenwerking plaats door middel van uitwisseling van leerlingen en docenten. Doelstelling voor alle zes scholen is de kwaliteit van hun onderwijs verder te versterken.

De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het Comité Koninkrijksrelaties van prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prof. mr. Jaime Saleh. Dat Comité wil de maatschappelijke verbanden tussen de verschillende delen van het Koninkrijk verstevigen door het als bemiddelaar stimuleren van rechtstreeks contact tussen professionele uitvoerders en hun organisaties. Een uitwisseling tussen scholen en daarmee ook tussen jongeren past daar prima bij. Eerdere uitwisselingen hebben het succes ervan wereldwijd aangetoond.

“Onderling begrip en respect beginnen met onderling contact. En daarmee kun je het beste jong beginnen”, aldus drs. Ron van der Veer, secretaris van het Comité. Het Comité hoopt dat de komende jaren meer scholen zich zullen aansluiten.

Previous post

Groningse coassistenten al veertig jaar aan de slag in Willemstad

Next post

Een gemiste kans?

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

1 Comment

  1. […] Den Haag, 22 juli 2011  Komend schooljaar zullen drie scholen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten de mogelijkheden nagaan om meerjarig samen te werken met scholen in Den Haag, Meppel en Goirle. Het gaat om het Colegio Arubano te Oranjestad, het Maria Immaculata Lyceum op Curaçao en het Milton Peters College op Sint Maarten. Lees Origineel hier: Onderwijsuitwisseling: respect begint met contact […]