Overheid en politiek

Ombudsman spreekt klare taal

De Nationale ombudsman heeft de klacht van Ramonsito Booi tegen het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire gegrond verklaard. De ombudsman vindt dat het OM in alle openheid had moeten erkennen dat het te lang heeft gedaan over de behandeling van de strafzaak tegen de heer Booi. En dat het OM in die zaak fouten en verkeerde keuzes heeft gemaakt. Ook vindt de ombudsman dat het OM de klacht van Booi over de manier waarop het OM te werk ging niet op een behoorlijke manier heeft behandeld. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een nieuw rapport.

Grote impact

De heer Booi die de klacht tegen het OM Bonaire indiende was op Bonaire actief in de politiek. Het OM startte een onderzoek naar hem toen een stichting meerdere politici beschuldigde van fraude en witwassen. Na jarenlang procederen door het OM sprak de rechter hem vrij. Door de manier waarop het OM te werk ging, had en heeft de strafzaak een grote impact op het leven van de heer Booi en zijn familie.

Zo duurde de strafzaak jaren en kwam deze uitgebreid in de media. Het OM schond de privacy van Booi door informatie over de zaak te verstrekken aan de stichting die hem had beschuldigd. Nadat hij vrijgesproken was, gaf het OM een interview waarin het de indruk wekte dat de vrijspraak onterecht zou kunnen zijn. De ombudsman vindt dat het OM rekening had moeten houden met de schadelijke gevolgen daarvan voor de oud-politicus. Ook vindt hij dat het OM beter had moeten meewerken aan het uitkeren van de schadevergoeding voor de kosten die Booi tijdens de strafzaak maakte.

Excuses

De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid zich coulant opstelt als zij erkent dat er fouten zijn gemaakt. Hij doet het OM daarom de aanbeveling om binnen zes weken excuses aan te bieden aan de heer Booi. En om te kijken naar passend gebaar en hierover met hem in gesprek te gaan.

De advocaat van Booi stelt het in een lezenswaardig persbericht nog duidelijker. Het moge duidelijk zijn dat aan Ramonsito Booi onrecht is gedaan.

Van harte feliciteren we nu hem (en zijn volhardende advocaat Geert-Jan Knoops) met de goede afloop. En natuurlijk ook complimenten aan Reinier van Zutphen voor het grondige werk van hem en zijn medewerkers.

Previous post

Niemand staat boven de wet

Next post

"Hier gebeurt zoveel goeds!"

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties