Het Comité

Welkom, bon bini, welcome!

Van harte welkom op de site van het Comité Koninkrijksrelaties. Het Comité Koninkrijksrelaties bestaat uit een groep personen die een bijdrage wil leveren aan de verdieping en versterking van de relaties tussen de Koninkrijkspartners Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en Nederland.

Op deze website kunt u informatie vinden over het Comité Koninkrijksrelaties en over positieve initiatieven op de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba. In de agenda hebben wij voor u selectie van interessante bijeenkomsten verzameld en u kunt hier tevens op de hoogte blijven van nieuws vanuit de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba.

Wij nodigen u bij dezen uit uw reactie op deze website te plaatsen en u bent van harte welkom om uw suggesties of toevoegingen te sturen naar comitekoninkrijksrelaties@casema.nl.

Previous post

Toespraak Prof. Mr. Jaime M. Saleh

Next post

De kaart van Nederland is aangepast

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

1 Comment

 1. 27 maart 2012 at 22:01

  Geacht Comité,

  Hierbij willen wij u en andere geinteresserden uitnodigen om een kijkje te nemen bij Stroom Den Haag waar een kleine presentatie te zien van een onderzoek naar woonvormen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, van de ‘gewone man’ en in het bijzonder die die met blik bekleed zijn op Curacao.
  Kijk voor meer informatie op;
  http://www.stroom.nl/activiteiten/kleine_presentatie.php?kt_id=7346399
  Tekst bij de presentatie;
  Ondertussen… Ruben La Cruz en Karolien Helweg
  24 maart t/m 13 mei 2012

  Architectuur van de Armoede, in het Koninkrijk
  In het najaar van 2010 – vlak voor de ontbinding van de Nederlandse Antillen – hebben Ruben La Cruz en Karolien Helweg een onderzoeksreis gemaakt langs de zes eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden in de Caribische zee: de Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, en de Benedenwindse eilanden Aruba , Bonaire en Curaçao.
  Hoofddoel van de reis was het speuren naar de resten van oude en nieuwe vormen van ‘architectuur van de armen’. Het onderzoek richtte zich in het bijzonder op de met blik bekleedde huisjes in Curaçao. Dit type huizen ontstond toen de Shell Olieraffinaderij zich aan het begin van de 20e eeuw op het eiland vestigde. De huizen werden gebouwd met restmateriaal afkomstig van de raffinaderij, zoals het hout van bekistingen en gebruikte kerosineblikken. De architectuur, het materiaalgebruik en de zorgvuldigheid waarmee ze zijn vervaardigd maakt de huisjes uniek – alleen op Curaçao hebben Ruben La Cruz en Karolien Helweg houten huizen in deze vorm gezien die zo netjes zijn bekleed met platgeslagen blikken.
  Het bouwen van de huizen nam een grote vlucht. Het is een verschijnsel waar opmerkelijk genoeg nog weinig onderzoek naar is gedaan. Inmiddels dreigen de huizen roemloos uit het straatbeeld te verdwijnen, omdat ze door de lokale bevolking met armoede worden geassocieerd. Ruben La Cruz en Karolien Helweg namen het initiatief om de nog resterende blikken huizen in kaart te brengen en nader onderzoek te doen naar de achtergrond, ontstaansgeschiedenis en huidig gebruik ervan. De huizen zijn in hun ogen waardevol Curaçaos erfgoed dat het verdient om gezien te worden. Ze hopen dat het onderzoek daaraan bijdraagt.
  Op Curaçao hebben zij nog 62 huisjes kunnen documenteren, die helemaal of voor een deel bekleed zijn met blik. Op Bonaire zijn er nog twee en op Aruba is er echt niets meer van over.
  Ook op de andere eilanden legden zij voorbeelden vast van de ‘architectuur van de armoede’. Ook hier hebben de bouwstijlen door historische factoren, culturele kruisbestuivingen en immigratieprocessen op ieder eiland een eigen uitwerking gekregen. Veelvoorkomend is de ‘cottage’ bouwstijl die oorspronkelijk door de eerste ‘settlers’ uit Europa is geïmporteerd, en die uiteindelijk via de immigranten van de Bovenwindse eilanden ook naar Curaçao is overgewaaid.
  Het resultaat van hun (eerste) onderzoeksreis is te zien in de Ondertussen- presentatie.

  Ondertussen
  ´Ondertussen´ vormt zowel fysiek als programmatisch een schakel tussen het kunstbeleid en het kunstenaarsbeleid van Stroom. De ruimte en het programma dat hier plaatsvindt noemen we Ondertussen. Ondertussen toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT- subsidieregeling van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de aanvrager.

  Heel graag zouden wij deze presentatie in een andere setting laten zien aan een groter publiek, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Koninkrijk.
  Tevens werken wij aan een boek over het fenomeen van de met blik beklede huisjes, onder de titel ‘De vergeten monumenten van Curacao’. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar partijen die ons kunnen helpen met de voor financiering van het boek. Voor het onderzoek zijn wij geteund door Stroom Den Haag en het Prins Bernhard Fonds. Uitgever; Kit Publishers.
  Wellicht spreekt het idee u aan in is er een vorm samenwerking mogelijk voor de realisering van het boek .
  Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Karolien Helweg, 020 6165920 of een e mail sturen; helwegk@planet.nl.

  In afwachting van uw reactie,

  Met vriendelijke groeten,

  Karolien Helweg en Ruben La Cruz.