CultuurSamenwerking binnen het Koninkrijk

Nationaal Comité presenteert opzet viering 200 jaar Koninkrijk

In de periode november 2013 – oktober 2015 vindt de viering plaats van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De viering zal aanleiding vormen om stil te staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en toekomst. “200 jaar Koninkrijk” wordt voorbereid en georganiseerd door een divers samengesteld Nationaal Comité onder voorzitterschap van Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel. Het Nationaal Comité bereidt een eigen programma voor met vijf nationale festiviteiten in Den Haag, Maastricht, Zwolle en Amsterdam. Daarnaast nodigt het comité mensen en organisaties uit om zich aan te sluiten met eigen initiatieven. Traditiegetrouw wordt het ontstaan van het Koninkrijk iedere vijftig jaar gevierd.

Aanleiding: 1813 – 1815
In de jaren 1813-1815 is het fundament gelegd voor het land dat in de 200 jaar daarna is opgebouwd: Nederland werd een Koninkrijk, met een Grondwet, een Eerste en een Tweede Kamer en een positie op het internationale toneel. We herdenken de gebeurtenissen uit die jaren, en we vieren de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en democratisch bestel. Want wat we in 200 jaar samen hebben opgebouwd lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet.

Programma viering
Het Nationaal Comité streeft naar een gevarieerd programma dat brede groepen bereikt en aanspreekt, met activiteiten door het hele land en in de Caribische delen van het Koninkrijk. Het comité organiseert zelf vijf nationale festiviteiten om aandacht te vragen voor de verworvenheden van 200 jaar Koninkrijk.

In Den Haag vindt over precies twee jaar, op 30 november 2013, de startbijeenkomst plaats. De landing van de latere Koning Willem I op Scheveningen op die dag in 1813 zal tijdens de startbijeenkomst een plek krijgen.

Daarna, op 29 maart 2014, zal in Den Haag aandacht worden besteed aan de grondwet en grondrechten. Activiteiten zullen vooral gericht zijn op onderwijs en jongeren.

Begin september 2014 zal in Maastricht de internationale oriëntatie van ons land centraal staan. Hier zal een programma worden georganiseerd dat inhoudelijk én feestelijk ingaat op onze internationale politieke, zakelijke en culturele verbindingen.

In Zwolle vraagt het Nationaal Comité in april 2015 aandacht voor actief burgerschap: voor vrijwilligers en het verenigingsleven, en voor initiatieven die mensen nemen om onze samenleving vooruit te brengen.

In Amsterdam tenslotte zal op 26 september 2015 een feestelijke slotmanifestatie plaatsvinden rondom het thema “eenheid in verscheidenheid”.

Vele organisatoren
Het Nationaal Comité zal een aantal activiteiten zelf organiseren, en verwelkomt daarnaast partijen die zich wensen aan te sluiten, om zo te komen tot een breed gedragen programma met vele afzenders. Diverse organisaties hebben zich al gemeld. Zij kunnen via de website www.200jaarkoninkrijk.nl toegang krijgen tot een interactief platform met behulp waarvan initiatieven gedeeld kunnen worden en vorm kunnen krijgen.

Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk verwacht in de loop van 2012 een gedetailleerd programma van festiviteiten en deelnemende partijen te kunnen presenteren.

Previous post

Inventarisatie samenwerkingsverbanden binnen het Koninkrijk - wat doet u?

Next post

'In een staatkundige structuur kun je niet wonen' - mr. Herman Tjeenk Willink

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties