Volksgezondheid, natuur en milieu

Mooie gift voor de natuur!

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) was gisteren één van de goede doelen die door de Nationale Postcode Loterij in het zonnetje werd gezet.

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré te Amsterdam kreeg deze organisatie een gift van € 500.000. Ook de afgelopen jaren viel DCNA in de prijzen.

DCNA is erg blij met deze schenking, die de organisatie ook ziet als blijk van vertrouwen in de samenwerkende natuurorganisaties van de zes eilanden. Het geld zal onder meer worden besteed aan activiteiten gericht op jongereneducatie en aan voorlichting over het belang van koraalriffen.

Daarnaast wordt de gift ingezet voor het verder versterken van de organisatie van de samenwerkende natuurorganisaties op de zes eilanden: Parke Nacional Arikok Aruba, Stinapa Bonaire, Carmabi Curaçao, Saba Conservation Foundation, Stenapa Sint Eustatius en de Sint Maarten Nature Foundation.

Pabien en congrats DCNA!!

Twee enthousiaste DCNA-sympathisanten namen de cheque gisteren in ontvangst.
Previous post

Schoolgeweld op Sint Maarten heel gewoon? Zou niet moeten!

Next post

Pabien voor de kersverse mr. dr. Bakhuis!

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties