Op deze pagina vindt u een aantal links naar andere organisaties. Mist er een organisatie: neem dan even contact met ons op en we vullen het lijstje aan. Laat ook even weten als een link niet meer werkt. Masha danki!

Overheid

Overheid Curaçao
Site van de overheid van het land Curaçao

Overheid Sint Maarten
Officiële website van het land Sint Maarten.

Overheid Aruba
Officiële website van het land Aruba, met nieuwsberichten, documenten ter inzage en de informatie over de gebieden waarin de overheid actief is.

Overheid Bonaire
De officiële website van de overheid van Bonaire met een overzicht van de verschillende overheidsdiensten en veel foto’s van het eiland.

Overheid Sint Eustatius
Site van het bestuurscollege van Sint Eustatius, met tevens uitgebreide informatie over het eiland, zoals vacatures en toerisme.

Overheid Saba
Site van het bestuurscollege van Saba, met algemene informatie over het eiland en nieuwsupdates.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Site van het Nederlandse ministerie van BZK, met onder meer feitelijke informatie over de eilanden, hun geschiedenis en het huidige Nederlandse beleid.

Rijksdienst Caribisch Nederland
Website van de Rijksdienst Caribisch Nederland met informatie over Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de beleidsterreinen van de Nederlandse ministeries op deze drie eilanden. Ook nieuws, publicaties en vacatures zijn op de site te vinden.

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
Website van het Arubahuis, het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba. Informatie over voorlichting, juridische-, culturele- en onderwijszaken. Veel links naar interessante informatie over Aruba.

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
Website van het Curaçao-huis, het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao. Informatie over voorlichting, juridische-, culturele- en onderwijszaken. Vacatures voor het land Curaçao.

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten
Website van het Sint Maarten-huis, het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten.

Universiteiten & instituten

Universiteit van Curaçao

Universiteit van Aruba

Universiteit van Sint Maarten

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Doel van het KITLV is het dieper ingaan op de studie van de antropologie, linguïstiek, sociale wetenschap en geschiedenis van Zuidoost Azië en de Cariben. De nadruk ligt hierbij op Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Het KITLV biedt een unieke collectie boeken, manuscripten, prints en foto’s.

Nationaal Archief van Curaçao
Boeiende site met informatie over de organisatie, de archieven, de collecties en de bibliotheek.

Media

Antilliaans Dagblad
Nederlandstalig dagblad, met vooral Benedenwinds nieuws.

Amigoe
Nederlandstalig dagblad, met vooral Benedenwinds nieuws.

La Prensa & Ultimo Noticia
Twee samenwerkende online Papiamentstalige kranten.

The Daily Herald
Sint Maartens grootste dagblad. Ook nieuws over Saba, Sint Eustatius en omliggende eilanden.

Today
Tweede krant van Sint Maarten.

Netwerken

Koninkrijksjeugdparlement
Vijftig jongeren uit alle delen van het Koninkrijk kwamen in 2014 op Sint Maarten bijeen om in debat te gaan over diverse onderwerpen die hen raken. Was succesvol onderdeel van het officiële programma van ‘200 jaar Koninkrijk’. Een volgende bijeenkomst vindt oktober 2016 plaats op Sint Maarten.

Unified St. Maarten Connection
Dynamische groep Sint Maartense studenten en jongeren in Nederland. Organiseren aansprekende bijeenkomsten, ook voor jongeren in het algemeen met belangstelling voor de Dutch Caribbean .

Vereniging Antilliaans netwerk
Het Antilliaans netwerk organiseert met enige regelmaat activiteiten om personen met een Caribische achtergrond en/of mensen met affiniteit met de eilanden bijeen te brengen.

Overlegorgaan Caribische Nederlanders
Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders is een zelfstandige stichting die opkomt voor de belangen van Caribische Nederlanders in Nederland en is overlegpartner van de rijksoverheid.

Sabana
Strategisch Amsterdam Beraad van Antillianen en Arubanen. SABANA werkt aan het welbevinden van alle Caribische Nederlanders woonachtig in Amsterdam.

Genootschap Nederland-Aruba
Het Genootschap Nederland-Aruba zet zich in voor versterking van de banden tussen Aruba en Nederland. Als gevolg van de integratie in de Europese Unie verbreedt de discussie zich inmiddels tot de relatie tussen Aruba en Europa.

Dutch Caribbean Business Club
The Dutch Caribbean Business Club is a professional networking organization whose main purpose is to help establish and improve business contacts between Dutch and Caribbean-based companies, (semi) governmental institutions and private persons doing business in the Caribbean and/or The Netherlands. The club consists primarily of Dutch and Caribbean business people with professional backgrounds.

Non-profit
ABC Advies
Stichting ABC Advies biedt overheden, niet-gouvernementele instellingen, organisaties en (startende) bedrijven op van de eilanden van de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba onafhankelijke advisering op met name financieel, sociaal-economisch, organisatorisch en juridisch gebied ten behoeve van de sociaal economische ontwikkeling . De advisering geschiedt kosteloos voor de aanvrager.

Dutch Caribbean Nature Alliance
De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is een nonprofit organisatie opgericht voor en door natuurorganisaties op de zes eilanden. DCNA houdt zich bezig met het beschermen van de natuur en het promoten van duurzaam management van de natuur op alle zes de eilanden en werkt daartoe ook samen met partners in Nederland en elders.

WeConnect
De stichting WeConnect bedenkt en realiseert educatieve projecten binnen het Koninkrijk: filmworkshops voor middelbare scholieren, educatieve documentaires, symposia en diverse media producties (korte en langere films). Hun werkterrein bestrijkt Nederland, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Suriname.

Nog meer informatie over de eilanden

Willemstad.net
Mooie startsite met allerhande informatie over Curacao.

Royal Aruba
Informatieve website met informatie over plaatsen, bezienswaardigheden en activiteiten op Aruba. De website richt zich primair op mensen die het eiland gaan bezoeken, maar is ook voor anderen de moeite waard.

Evenementen

200 jaar Koninkrijk
Website van het Comité 200 jaar Koninkrijk geeft informatie over de organisatie van de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals die van 2014 t/m 2015 in heel het Koninkrijk plaatsvindt. Heel aardig: speciaal voor de Cariben ook in het Engels en Papiaments.