Columns, toespraken & ingezonden stukken

Leiders – Ron Gomes Casseres

“We have to make the changes needed,” zei de topman van één van de meest behoudende organisaties in de wereld, “for we know that things can change”. Dat waren woorden van Paus Franciscus in de achtertuin van het Witte Huis terwijl President Obama en wellicht miljoenen mensen wereldwijd toekeken.

LEIDERS BRENGEN VERANDERING

Deze bewonderenswaardige Paus is een leider die veranderingen teweeg zal kunnen brengen. Dat heeft zijn voorganger Johannes XXIII ook gedaan, en ook leiders van zeer diverse naties zoals Mikhail Gorbachev die de deuren en ramen opende van de toenmalige Soviet Unie; Abraham Lincoln die de VS als eenheid wist te behouden toen deze dreigde uiteen te vallen en ook nog de slavernij beëindigde; en Lee Kuan Yew die Singapore van 1959 tot 1990 leidde tot een model-natie op economisch gebied. Ook Curaçao heeft leiders gekend: denk maar aan Tula die met een grote slavenopstand in 1795 de afschaffing van de slavernij dichterbij wist te brengen, en Doktoor Moises F. da Costa Gomez die begin jaren ’50 de grondlegger is geweest van onze autonomie. En aan Betico Croes, leider van de beweging voor een status aparte van Aruba in de jaren ‘80. Wat deze leiders allemaal gemeen hebben is dat zij geen genoegen namen met de status quo in hun land en met creativiteit en vindingrijkheid streden voor verandering. Het waren echter ook leiders die niet alleen streden voor wat ze wilden bereiken, maar deze ook met succes wisten te verwezenlijken. Leiden is niet alleen praten, analyseren en met voorstellen komen, maar deze ook weten te realiseren. Dat missen we vandaag van onze Curaçao leiders: “getting things done”.

DOEN

Want daar gaat het bij leiderschap om: veranderingen teweeg brengen die op structurele wijze het welzijn van het volk ten goede komen. Het gaat niet om mooi praten en analyseren en becommentariëren, maar ook om het doen, om het teweeg brengen van de veranderingen die worden beoogd. Leiders streven niet naar ad-hoc veranderingen die geen blijvend voorspoedig resultaat hebben, en dat voorspoed moet de gehele bevolking ten goede komen, niet alleen een groepje aanhangers. Denk bijvoorbeeld aan Martin Luther King die hele volksmassa’s van alle kleuren en etnische oorsprong wist te inspireren en met zijn woorden en daden wist te leiden naar zijn droom van gelijkheid; vijftig jaar later heeft Barack Obama zijn presidentschap mede aan hem te danken. Of aan Nelson Mandela die apartheid in Zuid Afrika wist om te gooien tot een nieuwe democratische samenleving en zich steeds tot de gehele bevolking richtte. Effectieve leiders verkondigen ook niet steeds hoe slecht het vandaag is, maar op geloofwaardige wijze hoe goed het morgen kan zijn. Reagan had het altijd over “It’s morning again in America.” De nieuwe premier van Canada heeft het over “Sunny ways is what positive politics can do.” Hopelijk zullen onze leiders van morgen dat positivisme als voorbeeld nemen, en ons kunnen overtuigen dat zij dat stralende potentieel van Curaçao ook kunnen waarmaken.

CURAÇAO

Curaçao heeft namelijk een geweldig potentieel op velerlei gebied. Het is echter een potentieel dat wij niet zullen waarmaken zonder leiders die met draagkracht van de bevolking blijvende en structurele veranderingen kunnen bewerkstelligen tot groter welzijn van ons volk. Leiders die niet de hele dag met elkaar zitten te twisten en te bekvechten over zaken van weinig belang en daarmee de werkelijk belangrijke zaken besluiteloos laten liggen. Leiders die op regelmatige basis communiceren met degenen die zij leiden: gezagsdragers met de gehele bevolking, ondernemers met hun medewerkers en klanten, vakbondsleiders en bedrijfsverenigingen met hun leden, en leiders in het maatschappelijk veld met degenen waarvan zij de belangen behartigen. Leiders moeten integer zijn en geen verscholen agenda’s hebben, en leiders die dat niet zijn, vallen vroeg of laat door de mand.

Curaçao is op menig gebied al jaren gestagneerd. Dat is het geval met de economie die, mede vanwege een exploderende bureaucratie, al jaren achterblijft op de regio; het is zo in de zorg en met onze vroeger zo gerenommeerde infrastructuur; arbeidsplaatsen, sociale opvang en volkshuisvesting scoren allen een onvoldoende; en ons onderwijs wordt geleidelijk kwalitatief minder waardoor ons land ook steeds minder concurrerend wordt in de wereld. Dat zijn de belangrijke zaken die onze leiders daadwerkelijk en structureel dienen aan te pakken opdat Curaçao zijn potentieel kan beginnen te realiseren.

VERNIEUWING

Of het nu over enkele maanden is of over een klein jaar, wij krijgen binnenkort de kans om ons uit te spreken over de mensen die ons land voor de volgende jaren gaan leiden. Kijk daarbij niet alleen naar kleuren, vlaggen, spreuken en mooie beloften, maar ook naar wat degenen die Uw stem willen, werkelijk in hun eigen leven gepresteerd hebben, wat zij binnen en vooral ook buiten de politiek gedaan hebben en hebben bereikt. Het moet gaan om “getting the right things done”  indien we Curaçao werkelijk weer op het juiste pad willen brengen, een pad van voorspoed voor eenieder in ons land. De vicieuze cirkel waar we in zitten kan alleen door inspirerende leiders gebroken worden, leiders en leiderschap in de politiek en in de regering, maar ook in het bedrijfsleven, in het vakbondswezen en in het maatschappelijk veld. Op al deze terreinen is er de afgelopen jaren, zo niet decennia, weinig of geen vernieuwing opgetreden van leiders en leiderschap. Die vernieuwing is nodig en brengt nieuw bloed, nieuwe ideeën en een nieuwe aanpak, nieuwe ideeën en aanpak die imperatief zijn voor het realiseren van het potentieel van ons land en het verbeteren van het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Dat zijn de leiders die we in ons land nodig hebben, leiders die het doen ten goede van geheel Curaçao, en niet voor zichzelf, hun partij of slechts voor een deel van Curaçao.

Ron Gomes Casseres / 18 november 2015

Previous post

Ronald Bandell overleden

Next post

Bovenwindse natuurdocumentaire wint prijs in Panama

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vier × drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.