Onderwijs en JeugdSamenwerking binnen het Koninkrijk

Lancering ‘Koninkrijksjeugdparlement’

Vijf jongeren uit alle delen van het Koninkrijk geven maandag 19 en dinsdag 20 november 2012 de aftrap voor het eerste Koninkrijksjeugdparlement. Dit parlement komt in 2014 op Sint Maarten bijeen. Het initiatief is onderdeel van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Van 2013 tot 2015 wordt in het hele Koninkrijk stil gestaan bij het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk. Om dit feestelijke feit een gezicht te geven, worden jongeren actief betrokken bij deze viering. Vijf jongeren gaan de komende twee jaar samen een Koninkrijksjeugdparlement vormen. Abstracte termen als grondrechten, burgerschap, pluriformiteit en internationale oriëntatie krijgen zo een concrete invulling.

Vijftig jongeren
Het jeugdparlement komt in 2014 bijeen op Sint Maarten. Het zal bestaan uit vijftig jongeren die met elkaar in debat gaan over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de waarde van de koninkrijksband, de betekenis van het Nederlanderschap en het vrije verkeer van personen tussen de diverse (ei)landen van het Koninkrijk. Ook heel concreet de vraag in hoeverre Koninkrijksburgers zich met elkaar mogen bemoeien, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs of gezondheidszorg.

Vijf gezichten
Vijf jongeren gaan het komend jaar op zoek naar de vijftig jongeren die uiteindelijk het jeugdparlement zullen vormen. Deze vijf jongeren zijn aanwezig op de persconferentie in Den Haag om te vertellen over hun plannen. Hoe gaan zij de vijftig parlementariërs selecteren? Waarover gaan ze debatteren in 2014? Trumane Trotman uit Sint Maarten is een van de vijf jongeren en motiveert haar deelname: “I strongly believe in debating as a way to develop individuals, communities and also the Kingdom.”Het debat heeft overigens ook een competitief karakter; een onafhankelijke jury wijst de beste debaters aan en reikt een prijs uit.

Betrokken parijen
De bijeenkomst van het Koninkrijksjeugdparlement wordt georganiseerd door de jongeren zelf, ondersteund door de University of Sint Maarten, het Comité Koninkrijksrelaties en het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk.

Previous post

“Hollandse Nieuwe” - Marifer Aguirre Broca

Next post

Regeren is vooruitzien - column Ron Gomes Casseres

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties