Economie en werk

Kleine eilanden, grote uitdagingen: Sint Maarten

Na Curaçao en Aruba bekijken we vandaag Sint Maarten in de reeks ‘Kleine eilanden, grote uitdagingen’.

In opdracht van de Tweede Kamer hebben de economen drs. Koert van Buiren en drs. Matthijs Gerritsen van het Economisch Bureau Amsterdam onderzoek gedaan het Caribisch deel van het Koninkrijk in regionaal perspectief. Hoe presteren de zes eilanden economisch, welke kansen zijn er en welke oplossingen moeten ze kiezen?

De studie is uitgevoerd voordat de corona-crisis de wereld op zijn kop zette, maar waar mogelijk is met de effecten van de huidige crisis toch rekening gehouden. Onderstaand kunt u het hele rapport downloaden.

Het lezenswaardige rapport wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer.

Zondag brachten we al de hoofdpunten in het rapport over Curaçao en dinsdag werd Aruba nader bekeken. Op zaterdag maken Bonaire, Saba en Statia de serie compleet.

restaurant in Frontstreet, Philipsburg

Groeiprognoses voor veerkrachtig Sint Maarten zijn gunstig

Na de forse krimp in 2017 en 2018 als gevolg van orkaan Irma, is de economie van Sint Maarten sterk opgeveerd. De pre Corona groei-verwachting voor Sint Maarten is gunstig en beter dan voor Curaçao en Aruba. Ook is de pre Corona verwachte groei van de economie van Sint Maarten hoger dan de gemiddelde groei van het land het afgelopen decennium.

Het snelle herstel van economie na de orkanen is te danken aan de combinatie van herstel van het toerisme en investeringen in wederopbouw. De pre Corona groeiprognose voor Sint Maarten is echter omgeven met flinke onzekerheid vanwege beperkte informatie over het soort, de omvang en de planning van de wederopbouwactiviteiten.

De kleine schaal en capaciteit van het overheidsapparaat en politieke instabiliteit kunnen de wederopbouw en implementatie van de nodige hervormingen verder vertragen. De Corona crisis heeft dit risico vergroot en dit kan negatieve gevolgen hebben voor het herstel van de economie en voor de overheidsfinanciën.

Sint Maarten is in een reeks van jaren hard getroffen door elkaar opvolgende externe schokken: orkaan Maria, orkaan Irma en de Corona crisis. Na forse economische krimp in 2017 en 2018 als gevolg van orkanen Maria en Irma, veerde de economie van Sint Maarten met circa 5 procent groei in 2019 op. De Corona crisis slaat echter opnieuw een fors gat in de economie. De schuldquote, die Sint Maarten tot 2017 op een houdbaar niveau wist te houden, stijgt naar een onhoudbaar niveau. Eerst vanwege de orkanen, nu vanwege de Corona crisis.

De economie van Sint Maarten blijft kwetsbaar voor natuurrampen. Het is evident dat zonder (financiële) hulp van buitenaf, Sint Maarten niet in staat is zich van forse rampen zoals die zich hebben voorgedaan, te herstellen.

Herstel van het toerisme en de economische impuls van het herstel van de luchthaven kunnen sterker zijn van nu wordt voorzien. Dit kan resulteren in een hogere dan geprognotiseerde groei en snellere verbetering van de overheidsfinanciën. Initiatieven ter bevordering van participatie worden gezien als ‘good practice ’ voor de regio

De Verenigde Naties noemt een intergenerationele initiatiefproject van Sint Maarten waarbij ouderen en jongeren samen activiteiten ondernemen, als voorbeeld voor de regio bij het versterken van sociale cohesie en solidariteit tussen generaties.

Een schuldquotenorm voor houdbare overheidsfinanciën

Evenals voor Curaçao, adviseert het IMF voor Sint Maarten een schuldquotenorm. Een schuldquotenorm, met ruimte om tekorten te belopen tijdens laagconjunctuur, en regels om overschotten te realiseren tijdens hoogconjunctuur verdient aanbeveling. Het stelt de overheid beter in staat om economische crises het hoofd te bieden. Ook voor Sint Maarten adviseert het IMF een schuldquotenorm van 40 procent.

Structurele hervormingen om de groeipotentie te verhogen en te benutten

Brede structurele hervormingen zijn nodig om de reeds langdurig bestaande belemmeringen voor een hogere groeipotentie van Sint Maarten weg te nemen. In de hervormingen moet prioriteit worden gegeven aan verbetering van het ondernemersklimaat optimaliseren van het vergunningenstelsel en het wegnemen van ‘red tape’, flexibilisering van de arbeidsmarkt en het versterken van de uitvoeringscapaciteit van de publieke sector.

Evenals op Curaçao en Aruba, is het noodzakelijk dat Sint Maarten de nodige maatregelen neemt om de zorg en de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Build Back Better

Sint Maarten moet bij de wederopbouw van het land vasthouden aan het principe van ‘build back better’ waardoor instituties een kwaliteitsimpuls krijgen. De aandacht zou hierbij niet alleen moeten uitgaan naar fysieke verbeteringen. Ook zou geïnvesteerd moeten worden in kennisontwikkeling op het gebied van macro economische beleidsvoering en openbare financiën teneinde de begrotings- en beleidsvoorbereiding te versterken. Vergroting van databeschikbaarheid maakt hier ook deel van uit.

Samenwerking binnen het Koninkrijk

Sint Maarten heeft van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk het meest aan kwaliteit te winnen bij een gezamenlijke uitvoering van taken. Het land heeft minder dan Curaçao instituties geërfd van het land de Nederlandse Antillen. Dit biedt een kans om in samenwerking met de andere landen in het Koninkrijk de uitvoering de uitvoering van bepaalde overheidstaken hoogwaardig en efficiënt te organiseren.

Orient Bay, Saint-Martin, april 2016

Previous post

Knops schrijft Tweede Kamer over solidariteit en Corona

Next post

WeConnect timmert goed aan de weg!

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

19 + vijftien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.