Economie en werk

Kleine eilanden, grote uitdagingen: Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Vandaag besluiten we deze korte economische reeks met een nadere blik op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die sinds 2010 samen ‘Caribisch Nederland’ worden genoemd vanwege de bijzondere staatkundige positie binnen het Nederlandse staatsbestel. Dat laat natuurlijk onverlet dat deze drie eilanden onderling totaal verschillend zijn. Helaas wordt dat met name in Nederland vaak vergeten.

In opdracht van de Tweede Kamer hebben de economen drs. Koert van Buiren en drs. Matthijs Gerritsen van het Economisch Bureau Amsterdam onderzoek gedaan het Caribisch deel van het Koninkrijk in regionaal perspectief. Hoe presteren de zes eilanden economisch, welke kansen zijn er en welke keuzes zouden ze moeten maken?

De studie is uitgevoerd voordat de corona-crisis de wereld op zijn kop zette, maar waar mogelijk is met de effecten van de huidige crisis toch rekening gehouden. Onderstaand kunt u het hele rapport downloaden.

Het lezenswaardige rapport is woensdag besproken in de Tweede Kamer.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten bespraken we eerder deze week. Die beschouwingen vindt u elders op deze site.

Beach, Water, Sea, Paradise, Home, landscape, caribbean, nature, HD wallpaper
Boca Slagbaai, Bonaire

Gunstig toekomstbeeld voor Caribisch Nederland

Caribisch Nederland heeft in vergelijking met de regio het afgelopen decennium een gunstige sociaaleconomische ontwikkeling doorgemaakt: groei van de economie, daling van werkloosheid en stijging van koopkracht. Daarnaast is in Caribisch Nederland fors geïnvesteerd in de zorg, het onderwijs, verduurzaming van de energievoorziening en infrastructuur (luchthavens). Hiermee is een stevige basis gelegd voor structurele economische groei in de komende periode. Ondanks deze verbeteringen blijft armoedebestrijding aandacht vergen.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben als bijzondere gemeente van Nederland toegang tot financiële middelen en kennis. Dit is nodig om de uitdagingen waarmee eilanden in de regio te maken hebben het hoofd te bieden. De meeste Caribische eilanden ontbreekt het aan dergelijke toegang tot kapitaal en kennis. Diverse Nederlandse noodmaatregelen in verband met de Corona crisis, zijn van toepassing op Caribisch Nederland.

Aandacht voor eigen verdienvermogen

De economische groei, de lage werkloosheid en de gestegen koopkracht in Caribisch Nederland zijn mede het gevolg van de investeringen en bestedingen van de Nederlandse Rijksoverheid. Van belang is dat voldoende aandacht wordt besteed aan het eigen verdienvermogen van Caribisch Nederland, het versterken van de economische ‘fundamentals’, en het verbeteren van de concurrentiepositie ten opzichte van de regio. Voorkomen moet worden dat de sociaaleconomische ontwikkeling van Caribisch Nederland teveel afhankelijk wordt van investeringen en bestedingen van het Rijk.

Fort De Windt, Sint Eustatius (met op de achtergrond Saint Kitts)

Met de ontwikkeling van de ‘blue economy’ wordt Bonaire ‘front runner’ van de Caribische regio

Ontwikkeling van de ‘blue economy’ wordt door de Wereldbank en door de Verenigde Naties gezien als de beste strategie voor Caribische landen om structurele welvaartsgroei te realiseren, om uit de ‘middle income trap’ te komen en om de SDG’s te realiseren. De ‘blue economy’ wordt gezien als het recept voor Small Island Developing States in het algemeen en voor de Caribische regio in het bijzonder om inclusieve economische groei te realiseren, armoede te bestrijden, economische diversificatie te realiseren en te innoveren zonder dat dit ten koste gaat van natuurlijke hulpbronnen.

Met het ‘blue destination’ concept zet Bonaire in op de ontwikkeling van een ‘blue economy’ op het eiland. Met de in het Bestuursakkoord tussen Bonaire en Nederland gemaakte afspraken wordt georganiseerd dat de nodige kennis en financiële middelen beschikbaar komen om de ontwikkeling van de ‘blue economy’ te realiseren. Hiermee beschikt Bonaire over een goede positie om de koploper van de Caribische regio te worden.

Ontwikkeling van de ‘blue economy’ versterkt het eigen verdienvermogen van Caribisch Nederland en stelt de eilanden in staat om op termijn de SDG’s van de Verenigde Naties te realiseren.

Voor de openbare lichamen en voor het Rijk geldt dat sommige overheidstaken in samenwerking met de Caribische landen efficiënter en tegen lagere lasten voor bedrijven en burgers kunnen worden uitgevoerd.

Windwardside, Saba, met de onbewolkte top van Mount Scenery in de verte
Previous post

WeConnect timmert goed aan de weg!

Next post

Summertime!

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee + twintig =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.