Samenwerking binnen het KoninkrijkVolksgezondheid, natuur en milieu

Rode Kruis: deskundig, enthousiast en overal

Het Nederlandse Rode Kruis (onderdeel van het internationale Rode Kruis) heeft lokale afdelingen op alle zes eilanden die onderling ook weer twee districten vormen (Bovenwinden en Benedenwinden). Het aantal vrijwilligers is 350, van wie maar liefst ongeveer één op de drie jonger is dan 30 jaar.

De activiteiten in deze afdelingen zijn vergelijkbaar met de activiteiten in Nederland. Op een paar punten verschilt de situatie echter:

  • het risico’s op ingrijpende (natuur)rampen is groot; sinds 1995 teisterden meer dan zeven orkanen zowel de Bovenwinden als Benedenwinden
  • de overheid ter plaatse leunt voor de hulpverlening bij rampen sterk op de aanwezigheid van het Rode Kruis, terwijl de (financiële) middelen om deze hulp te verlenen volstrekt onvoldoende zijn

Toch werken ook onder deze omstandigheden de plaatselijke Rode Kruis-vrijwilligers met gedrevenheid en enthousiasme. Een paar voorbeelden van de afgelopen jaren:

HIV/aids-programma

De Rode Kruis-afdelingen op de eilanden organiseren ook sociale hulpactiviteiten. Op Curaçao bijvoorbeeld is een HIV/aids-programma opgezet, dat door alle zes Rode Kruis-afdelingen op de Antillen is uitgevoerd. Belangrijk onderdeel van het programma is bewustwording en het stimuleren van veilige seks, vooral onder jongeren. Dit programma is financieel mogelijk gemaakt met steun van Stichting Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) en de Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA).

Nieuwe ontwikkelingen

Al in 2007 is een nieuwe start gemaakt in de ondersteuning van het landelijke bureau van Nederlandse Rode Kruis aan de Rode Kruis-afdelingen op de (toen nog) Nederlandse Antillen en Aruba. Gezamenlijk worden bedrijfsplannen voor Rode Kruis-afdelingen gemaakt voor de komende vijf jaar. De lokale overheden en de private sector ter plaatse worden hierbij betrokken. We zijn hierover ook in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rode Kruis-afdelingen en -districten in Nederland voelen zich verbonden met hun collega’s overzee. Het district Noord-West Veluwe en de Rode Kruis-afdeling in Leidschendam werken al actief samen met hun collega’s in het Caribisch gebied.

rode kruis 1

Previous post

There is no more story.

Next post

Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven 25 juli 2009 bij opening Koninkrijksspelen

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties