Samenwerking binnen het Koninkrijk

Eerherstel voor de expert

Het einde van de corona-pandemie is helaas nog lang niet in zicht. Dat we deze crisis uiteindelijk zullen overwinnen is duidelijk, maar het virus zal pas echt zijn verslagen als er een goed werkend vaccin wereldwijd preventief kan worden ingezet. Niemand weet precies wanneer dat zover is, maar experts verwachten dat dat nog wel een jaar kan duren.

Experts geven ook aan dat een medicijn zich wellicht sneller laat ontwikkelen. Vele duizenden deskundigen werken daar nu aan, onder meer aan de universiteiten in Rotterdam (Erasmus) en Utrecht.

Afbeeldingsresultaat voor wetenschap

Over die experts wou ik het even hebben. De afgelopen decennia was het – mede door de opkomst van ‘social media’ als twitter – heel gebruikelijk om de visie van allerhande deskundigen weg te zetten als ‘ook maar een mening’.

Adviezen van bijvoorbeeld de Nederlandse Gezondheidsraad over vaccinaties – in de regel opgesteld na jaren van studie door tientallen hoogleraren en andere experts – werden bijvoorbeeld op televisie in de vele praatprogramma’s gelijkgesteld aan de makkelijke meningen van kruidenvrouwtjes, aura-lezers of andersoortige kwakzalvers.

Populair om nieuwsprogramma’s te vullen waren de meningen van mensen op straat: niet omdat ze verstand van het onderwerp hebben, maar gewoon om wat meningen te horen. En een zotte mening is amusant en dus voor de kijkcijfers vaak beter dan een afgewogen oordeel. Het gebabbel van willekeurige voorbijgangers lijkt in de serieuze nieuwsuitzendingen een stille dood gestorven. Houden zo!

Wereldwijd zien we eerherstel voor de mensen die er – veelal na jaren van studie en nog meer jaren van ervaring – verstand van hebben. Bestuurders en politici zijn er zelfs trots op te kunnen verwijzen naar die deskundigen als hun adviseurs en dat is winst. Hopelijk blijven we ook na deze crisis inzien dat wetenschappelijke inzichten meer zijn dan willekeurige meningen en als zodanig respect verdienen.

Voor de goede orde: dat betekent niet dat wetenschappers altijd gelijk hebben, integendeel. Maar het betekent wel dat het debat over hun inzichten op wetenschappelijke wijze moet worden gevoerd: dus niet aan de hand van het grote eigen gelijk (en het vaak overmatig gezwollen ego van de betrokkene), maar op basis van erkende feiten en grondige analyses. Alleen zo komen we uiteindelijk verder.

prof. dr. Jaap van Dissel
(foto: Marc de Haan)

In Nederland is prof. dr. Jaap van Dissel (directeur Infectieziektebestrijding van het RIVM) nu het gezicht van de wetenschap. Van Dissel staat naast minister-president Rutte op vrijwel alle persconferenties en zijn ervaring en wijze inzichten geven gezag en rust.

Van Dissel promoveerde al in 1987 en begeleidde gedurende zijn loopbaan als Leids hoogleraar enkele tientallen promovendi en publiceerde ongeveer driehonderd wetenschappelijke publicaties, grotendeels over infectieziekten. Uit zijn cv en bovenal uit hele optreden wordt in één keer duidelijk: deze man weet waarover hij spreekt.

Of zoals iemand het vanmorgen iets minder poëtisch uitdrukte: ‘daar koop je een tweedehands auto van.’ Afijn, u begrijpt wel wat ik bedoel.

En op Curaçao is dat gezicht van de wetenschap op dit moment epidemioloog dr. Izzy Gerstenbluth (hoofd van de afdeling Epidemiologie en Sociale Wetenschappen van het CBHRI). Ook hij adviseert en ondersteunt minister-president Rhuggenaath en ook hij doet dat – op basis van zijn lange ervaring – meer dan uitstekend.

dr. Izzy Gerstenbluth
(foto: Antilliaans Dagblad)

Belangrijk is om te beseffen dat die wetenschappers al vele jaren samenwerken, over landsgrenzen heen. Gerstenbluth is – zoals vrijwel alle artsen op de eilanden – onder meer opgeleid in Nederland, aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om precies te zijn.

Diezelfde Groningse universiteit stuurt al vele decennia jaarlijks ongeveer twintig coassistenten naar Willemstad om een belangrijk deel van hun opleiding op Curaçao te doen.

Zo zien we dus bij de medici de mooiste kant van het Koninkrijk: Caribische Nederlanders worden in Nederland tot arts opgeleid en Europese Nederlanders volgen een deel van hun artsenopleiding in de Cariben.

Afbeeldingsresultaat voor naskho

Deze samenwerking loopt via de in 1967 opgerichte Nederlands-Antilliaanse Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs (NASKHO). Zie hier hun website voor meer informatie over de vele activiteiten die deze stichting onder normale omstandigheden ontplooit, zoals vorige maand nog een congres over het corona-virus…

Interessant is in elk geval dat de betrokken instellingen, zoals de RUG, die fraaie samenwerking in NASKHO-verband al sinds medio jaren negentig helemaal zelf financieren, dus zonder Haagse subsidie: iedereen heeft er belang bij en ziet er de waarde van in.

Prof. Dr. Ashley Duits
prof. dr. Ashley Duits
(foto: NASKHO)

Coördinator van de NASKHO is prof. dr. Ashley Duits, die in Nijmegen medicijnen studeerde en de koninkrijksbrede samenwerking in één persoon dagelijks vorm geeft: te Willemstad is hij afdelingshoofd Immunologie van het CBHRI en in Groningen is hij hoogleraar Medisch Onderwijs.

Ook op Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba werken artsen en ziekenhuizen intensief samen, zowel met elkaar als met zusterinstellingen in Nederland en de Caribische regio.

Dat is onder normale omstandigheden al noodzakelijk, maar tijdens deze pandemie is het zelfs van levensbelang.

Op veel plaatsen klinkt momenteel (terecht!) applaus voor het werk van medische hulpverleners en de vele andere professionals die onze gemeenschappen zo goed en zo kwaad als dat kan draaiend houden.

Laten we blijvend voor ze applaudisseren, ook als we dit virus straks hebben verslagen; laten we hun visies blijvend serieus nemen; en laten we hun koninkrijksbrede samenwerking blijvend stimuleren!

Previous post

Hart van én voor de eilanden

Next post

Boek van Paul Comenencia over koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties