Columns, toespraken & ingezonden stukken

De vijand is ons – Column Ron Gomes Casseres

Pogo was voor meer dan vijfentwintig jaar lang een bekend stripverhaal in de Verenigde Staten dat dagelijks in de krant was te volgen. In een van de meest bekende afleveringen zegt Pogo, in eveneens slecht Engelse grammatica, “We have met the enemy and he is us.” Die wijsheid van Pogo geldt tevens voor Curaçao: “Wij hebben de vijand ontmoet, en hij is ons.”

Internationale perceptie

De huidige internationale perceptie van Curaçao is niet overal even positief.

De gezaghebbende en door internationale ondernemers en investeerders vaak geraadpleegde Economist Intelligence Unit gaf op op 16 juni j.l een Country Report uit dat een pijnlijke perceptie rapporteerde van ons land. De regeringscoalitie is fragiel, beleidsbepaling wordt bemoeilijkt door een marginale parlementaire meerderheid, aanhoudende corruptie wordt niet met succes bestreden, het economische herstel is zwak en er zijn spanningen in de Koninkrijksrelatie was de perceptie van de Economist.

Index on Censorship is een al meer dan 40 jaar bestaande internationale organisatie die wereldwijd een vinger houdt op de pols van de vrijheid van expressie en daarover rapporteert. Deze Index on Censorship rapporteerde online op 16 september dat Curaçao “far behind on press freedom” is. Enkele op Curaçao bekende en niet opgeloste gevallen van schijnbare intimidatie van pers en politieke tegenstanders werden in detail uiteengezet, geïllustreerd met een foto van de uitgebrande auto van een radiojournalist. De Index on Censorship vermeldde ook het Unesco onderzoek dat zwaktes rapporteerde bij de media in de uitoefening van de taak van waakhond in de samenleving.

Wij houden ervan om onszelf op de borst te kloppen en internationaal te verkondigen dat, als deel van het Koninkrijk, hier zowel politieke- als regeringsstabiliteit heerst en eenieders rechten worden gerespecteerd. Helaas is de perceptie dat wij in de afgelopen vier of vijf jaar goed bezig zijn om die kenmerken van ons land zelf te ondermijnen en de grond in te boren. The enemy is us.

Perceptie is realiteit

Als de perceptie goed aansluit op een realiteit die wij allen herkennen, is de perceptie ook de realiteit. Dat is vooral het geval als de betrokkenen niet met reacties en maatregelen komen om hard te maken dat verandering in die realiteit wordt gebracht, en dat daarom de perceptie, het imago, niet geheel juist is. Die veranderingen moeten niet gebracht worden omdat daarmee de internationale perceptie en imago er beter op worden, maar omdat de realiteit dan beter wordt voor iedereen die op Curaçao woont.

Daarvoor is ook nodig dat de gesignaleerde tekortkomingen in onze samenleving op integrale wijze worden aangepakt. Een aantrekkelijke fiscaliteit en het sneller verwerven van vergunningen zijn belangrijk, maar die zullen weinig gouden eieren leggen als niet tevens de kwaliteit van de zorg en van het onderwijs worden verbeterd – en vooral als er een gebrek aan vertrouwen is en er politieke instabiliteit heerst. De perceptie wordt gevormd door een totaal beeld van de werkelijkheid, en daar zijn wij zelf op Curaçao debet aan. De vijand is ons, zoals Pogo stelde.

Geen muren

Wij zijn zo ingetogen met wat wij op Curaçao allemaal doen, zeggen en schrijven dat we vaak vergeten dat er geen muren zijn rond ons eiland. Google, Yahoo, Facebook en Twitter verschaffen niet alleen informatie aan mensen op ons eiland, maar ook

aan de gehele wereld. Elke gebeurtenis, informatie, of uitspraak, in welke taal dan ook, stroomt onmiddellijk van elk punt van de wereld naar elk ander punt.

Daarom is het dan ook zo erg dat onze gezagsdragers wekenlang bezig te zijn om in het openbaar te bekvechten of de benoeming van twee kundige personen in een evaluatiecommissie wel of niet terecht en rechtsgeldig is. Daarom is het ook opzienbarend dat beleidsvorming en -uitvoering worden belemmerd door parlementariërs die elk detail willen bekritiseren in plaats van naar de doelstellingen van het beleid te kijken. Daarom is het ook kwalijk als een oppositiepartij met luide mond gestaag verkondigd dat hij zich gereed maakt voor een verkiezing die constitutioneel niet eerder dan in 2016 dient plaats te vinden.

Het is dan ook niet vreemd dat de internationale perceptie van ons land niet is wat wij graag zouden willen. Die perceptie is ook niet wat nodig is om buitenlandse investeerders hier naar toe te lokken of Curaçaoënaars in Nederland ertoe te bewegen te repatriëren.

Imago is niet alles

Perceptie is imago, maar imago is niet alles. Imago is erg gevoelig voor realiteit, en dat heeft Aruba recentelijk ervaren. Ons zustereiland en haar gezagsdragers genoten een geweldig positief, voortvarend en benijdenswaardig imago bij de Nederlandse regering en bij investeerders. Die perceptie van de realiteit van Aruba kregen een flinke dreun als gevolg van de perikelen rond de begroting en het rapport van de Cft over de heftige financiële situatie in dat land. Imago alleen is dus niet genoeg, en moet altijd gepaard gaan met een realiteit die ook aansluit op dat imago. Style and substance moeten te allen tijde met elkaar in overeenstemming zijn.

Ook omgekeerd is dat het geval, en dat zien wij in St. Maarten. Verdiend of onverdiend heeft dat zusterland al decennia het imago een eiland te zijn waar corruptie zegeviert. Dat imago heeft nu geleid tot de dreiging van mogelijke maatregelen door de Nederlandse regering die de autonomie van het land op ernstige wijze aantasten. Het is dus niet alleen de realiteit die tot perceptie en imago leidt, maar imago kan ook leiden tot een nieuwe werkelijkheid. In St. Maarten leidt de perceptie van het land dus direct naar een mogelijke nieuwe realiteit.

Style and substance

Als wij denken dat de perceptie onjuist is, en als het imago niet is wat wij zouden willen hebben, dan ligt het aan ons om die met concrete acties – en niet met loze woorden omwille van de public relations – recht te trekken. Ja, de vijand is ons, maar het is ook wij die tegen deze vijand de strijd kunnen overwinnen.

Style and substance, imago en realiteit, perceptie en werkelijkheid dienen als een Siamese tweeling met elkaar door het leven te gaan. Waar het ene of het andere niet is wat wij ervan verlangen, moeten wij het nodige doen om het gewenste imago en de beoogde realiteit te realiseren en met elkaar in overeenstemming te brengen. Als wij dat niet doen, dan is de enige vijand onszelf. En die vijand overwinnen is noodzakelijk voor een beter Curaçao, een beter Curaçao voor iedereen.

Previous post

Het Koninkrijk: vrijblijvend of verbonden? - prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Next post

Resultaat Ipko: het Koninkrijk krijgt geschillenregeling

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties