Overheid en politiek

Kansloze missie…

Het Antilliaans Dagblad gaat in op het voornemen van ‘de nieuwe meerderheid’ in de Staten van Curaçao om een bezoek aan Den Haag te brengen om daar met de rijksministerraad te overleggen over uitstel van de voor 28 april geplande Statenverkiezingen. Lees hier het bericht. Alle waarnemers op en rond …

READ MORE →
Overheid en politiek

Caribische kiezer: Nederland verdrinkt in de vrijheid

Mooi portret dit weekend in Trouw door Hans Marijnissen van Caribische Nederlanders in Nederland. Lees hier het hele artikel. Marijnissen geeft in het artikel aardige cijfers die aantonen hoe de Caribische Nederlanders het steeds beter doen in vergelijking met andere nieuwkomers in Nederland. Ik zet ze hier nog maar even …

READ MORE →
Geen categorieOverheid en politiek

Politiek dieptepunt

Met het incident in de Staten van Curaçao gisteren is de politiek op dat eiland afgezakt tot een niveau dat het Koninkrijk onwaardig is. Dit kan niet worden afgedaan als een lokale eilandelijke aangelegenheid. Het functioneren van het parlement raakt aan de wortels van de democratische rechtsstaat. Rechtszekerheid en deugdelijk …

READ MORE →
Overheid en politiek

Curaçao krijgt interim-regering

De Gouverneur van Curaçao heeft haar twee dagen durende consultatieronde afgerond en komt op basis van de gevoerde gesprekken tot de conclusie dat er een interim-kabinet moet worden gevormd. Deze conclusie lag voor de hand, gelet op de nieuwe politieke verhoudingen op het eiland. De Gouverneur heeft ook een gesprek …

READ MORE →
Overheid en politiek

Politiek carnaval Willemstad stemt somber

Afgelopen weekeinde liet Curaçao zich van zijn beste kant zien met de kinderparade, de optocht waarmee traditioneel de carnavalsweek begint. Het eiland liet zich echter meteen ook van zijn slechtste kant zien: een kabinet dat valt nog voor het goed en wel is begonnen, parlementsleden die zonder echt inhoudelijke redenen overlopen …

READ MORE →
Overheid en politiek

Lastige klus voor de Gouverneur van Curaçao

Het gouverneurspaleis in het Fort Amsterdam (op de foto gezien vanuit de overkant van de Annabaai, ofwel vanuit de wijk Otrobanda) is een fraaie werkplek waar de afgelopen dagen ongetwijfeld heel wat extra uren zijn overgewerkt. De politieke crisis van nu lijkt erg op eerdere crises op Sint Maarten en …

READ MORE →
Overheid en politiek

Nog even geen nieuwe gezaghebber op Statia

Er komt nog geen nieuwe waarnemend gezaghebber naar St. Eustatius. Wel wordt het bestuurscollege extra bijstand van deskundigen aangeboden, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Plasterk was van plan een niet bij name genoemde hoge ambtenaar uit …

READ MORE →
Overheid en politiek

Voorstel geschillenregeling naar Raad van State

Er komt een geschillenregeling voor behandeling van geschillen tussen landen in het Koninkrijk. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wanneer over een voorgenomen besluit van de Rijksministerraad een geschil bestaat tussen de landen wordt daarover een oordeel gevraagd aan de Raad …

READ MORE →
Overheid en politiekSamenwerking binnen het Koninkrijk

Op hoog bezoek!

Ongeveer dertig Caribische studenten hebben gisteren op uitnodiging van de stichting WeConnect een bezoek gebracht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. Met het oog op de verkiezingen van 15 maart werd de eerste van een door WeConnect …

READ MORE →
Overheid en politiek

bestuur Statia: niet in Grondwet!

Velen kunnen er geen genoeg van krijgen en blijven veel tijd, moeite en geld steken in vergezichten over een utopische staatkundige structuur. Waarom men dit doet en niet eerst de concrete problemen van de bevolking helpt aanpakken is mij een raadsel… Of zouden cynici gelijk hebben als ze zeggen dat …

READ MORE →