Overheid en politiek

For better and for worse…

Het Koninkrijk is uiteindelijk een relatie tussen mensen en als in elke relatie moeten de koninkrijkspartners open, eerlijk en solidair zijn; vooral als het spannend is en er werkelijk mensenlevens op het spel staan. Zoals nu dus. We kennen daarvan hele mooie en inspirerende voorbeelden, zoals onlangs nog in 2017 …

READ MORE →
Overheid en politiek

Markante politica aan het woord: Maria Liberia-Peters

Maria Liberia Peters was in de jaren tachtig en negentig premier van de Nederlandse Antillen (eerst van de zes eilanden en na de status aparte van Aruba van de resterende vijf). Daarmee is ze de eerste langzittende vrouwelijke premier in het Koninkrijk der Nederlanden (in 1977 was Lucina da Costa …

READ MORE →
Overheid en politiek

Ombudsman spreekt klare taal

De Nationale ombudsman heeft de klacht van Ramonsito Booi tegen het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire gegrond verklaard. De ombudsman vindt dat het OM in alle openheid had moeten erkennen dat het te lang heeft gedaan over de behandeling van de strafzaak tegen de heer Booi. En dat het OM …

READ MORE →
Overheid en politiekUitgelicht

Help Saba zoeken!

De volgens velen mooiste plek van het Koninkrijk zoekt een eilandsecretaris. Helpen we even mee zoeken? Hier vindt u de vacature en omdat ik me besef dat de meeste Cariben-vrienden niet dagelijks zullen grasduinen op de website van Gemeentebanen.nl, breng ik deze vacature graag even expliciet onder uw aandacht. Wie …

READ MORE →
Overheid en politiek

Well done Melissa!!

Okay, u heeft gelijk: het Comité doet niet aan politiek!! Maar soms wil je gewoon iemand feliciteren… Zoals nu Melissa Gumbs, die – gesteund door een enthousiast team – met een nieuwe partij bij de laatste parlementsverkiezingen uit het niets twee (van de vijftien) zetels won!! Overigens hadden we het …

READ MORE →
Overheid en politiek

Paul Comenencia naar Raad van State

Het zoemt al een tijdje door Den Haag, maar zojuist werd het door de RVD formeel aangekondigd: Paul Comenencia zal eind augustus lid worden van de Raad van State en als staatsraad voor Curaçao bijdragen aan de advisering in koninkrijksaangelegenheden. De heer Comenencia (1960) is voorgedragen door de regering van Curaçao …

READ MORE →
Overheid en politiek

Statia al jaren zorgenkind van ‘Den Haag’

Het komt zelden voor dat media in Nederland de Caribische eilanden nieuwswaardig vinden, maar de afgelopen dagen was dat duidelijk wel het geval! Het ingrijpen op Sint Eustatius werd breed uitgemeten. Beide Kamers der Staten-Generaal stemden in sneltreinvaart in met een wet die een Haagse ingreep mogelijk maakt. Het is …

READ MORE →
Overheid en politiek

Aruba wacht nog steeds op ombudsman…

Het wetsvoorstel voor de ombudsman en kinderombudsman ligt al sinds vorig jaar juli klaar bij het parlement. “Er is gewoon politieke wil nodig om dit te agenderen”, zegt parlementariër Marisol Tromp, gangmaker van het project. Officieel is Tromp sinds haar aftreden als parlementsvoorzitter geen voorzitter meer van de bijzondere commissie die …

READ MORE →
Overheid en politiek

Verkiezingen Curaçao groot in Volkskrant

Verkiezingen op de Antillen leiden in de regel niet tot veel aandacht in de Nederlandse media. De Volkskrant maakte dat vanmorgen in één klap goed door maar liefst twee hele pagina’s lang in te gaan op de naderende verkiezingen op Curaçao. Maar eigenlijk gaat het lezenswaardige artikel vooral over één …

READ MORE →
Overheid en politiek

Den Haag stelt integriteitskamer Sint Maarten in

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een Algemene maatregel van rijksbestuur, die de instelling van een Integriteitskamer voor Sint Maarten regelt. In het voorstel staat dat de Integriteitskamer toezichthoudende- en adviserende taken krijgt. Zij doet onderzoek wanneer er vermoedens van integriteitsschendingen …

READ MORE →