Economie en werk

Lynx mag op Curaçao vliegen

De Verenigde Staten geven formeel toestemming om het ruimtevaartuig Lynx op Curaçao te gaan gebruiken. Het is voor het eerst dat deze toestemming aan een ander land wordt gegeven. Met deze toestemming wordt het mogelijk om over twee jaar de eerste commerciële ruimtevlucht vanaf het eiland te kunnen uitvoeren. In …

READ MORE →
Economie en werk

Aruba & TNO werken aan een duurzame toekomst

Aruba heeft de ambitie zo snel mogelijk de transitie te maken naar een duurzame energievoorziening. TNO ondersteunt Aruba hierbij door middel van toegepast onderzoek, in samenwerking met (locale) bedrijven, overheid en universiteiten. Benutting van zon-, windenergie en diepzeekoeling zijn belangrijke onderwerpen. TNO werkt hieraan samen met partners en zet haar …

READ MORE →
Economie en werkSamenwerking binnen het Koninkrijk

Eén Koninkrijk; één website

Een bijzonder mooi resultaat van de koninkrijksconferentie 2015: een gezamenlijke website, vooral bedoeld voor ondernemers. De site zelf zegt het zo: This website is a collaborative effort between the four countries of the Dutch Kingdom with the aim of providing useful information about investment opportunities within the Kingdom. This website …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukkenEconomie en werk

De geopolitieke meerwaarde van Aruba voor het Koninkrijk – Laurens Jan Brinkhorst

Geen uitgeschreven tekst, maar wel enkele hoofdlijnen die zeker de moeite van het lezen waard zijn: 1. Bijna 5 jaar geleden hervormingen Koninkrijk van 10 oktober 2010. Die hebben eerder geleid tot staatkundige versplintering, dan versterking van het Koninkrijk. Zij hielden op geen enkele wijze rekening met de geopolitieke betekenis …

READ MORE →
Economie en werkSamenwerking binnen het Koninkrijk

Havens Amsterdam en Aruba: samen in zee

Havenbedrijf Amsterdam N.V. (Port of Amsterdam) heeft met de Arubaanse regering een Memorandum of Understanding ondertekend om verdere samenwerking mogelijkheden te onderzoeken. Deze MoU werd ondertekend door Dertje Meijer, president-directeur van Havenbedrijf Amsterdam en de minister-president van Aruba Mike Eman. Aruba heeft een aantrekkelijk ontwikkelings- en vestigingsklimaat. Twee belangrijke economische …

READ MORE →
Economie en werk

Consumentenbond Bonaire op de goede weg

Het Comité Koninkrijksrelaties hecht veel waarde aan de civil society en aan samenwerking van maatschappelijke organisaties. Daarbij gaat het om samenwerking per eiland, tussen de eilanden onderling en ook met Nederland. We kunnen veel van elkaar leren en zo wordt het Koninkrijk concreter en daardoor hechter. Op Bonaire past de …

READ MORE →
Economie en werkSamenwerking binnen het Koninkrijk

Studie over handel brengt ervaringen bedrijven in beeld

SEO Economisch Onderzoek (SEO) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar ervaringen en behoeften van het bedrijfsleven bij hun handel met Latijns-Amerika. Daartoe zijn webenquêtes uitgevoerd onder Nederlandse en lokaal gevestigde bedrijven in de periode november 2014 tot februari 2015. Tevens is …

READ MORE →