Columns, toespraken & ingezonden stukken

‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’: vrijheid?

Het is de beurt aan Rutte om de sociaaleconomische gevangenschap van de Curaçaoënaars onder de rook van de Isla op te heffen Onlangs werd door het kabinet Rutte het Nationaal Comité 200 Jaar Koninkrijk geïnstalleerd, omdat het Koninkrijk der Nederlanden binnenkort 200 jaar bestaat. Een koninkrijk dat niet ophoudt bij …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Een gemiste kans?

De economie van Curaçao staat voor een moeilijke uitdaging. Over groei percentages kan verschillend gedacht worden, maar de verwachting dat wij een sterke economische impuls zouden krijgen van 10-10-10 is niet gerealiseerd. Velen dachten enthousiast dat met 10-10-10, gelijk op Aruba is geschied in 1986, wij een periode van hernieuwde …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Toespraak Prof. Mr. Jaime M. Saleh

Op 22 oktober 2010 heeft Prof. Mr. Jaime Saleh, vice-voorzitter van het Comité Koninrkijksrelaties, ter gelegenheid van het jaarlijkse zakendiner van de Arubaanse Kamer van Koophandel een toespraak gehouden. Hierin besprak hij, in het kader van de constitutionele veranderingen, de rol die Aruba kan spelen in het promoten van een duurzame …

READ MORE →