Columns, toespraken & ingezonden stukkenUitgelicht

Belang en meerwaarde van het Koninkrijk – Herman Tjeenk Willink

Onlangs vond er een eerste uitwisseling plaats tussen het Haagse Edith Steincollege en het Colegio Arubano. Wie letterlijk in zwart–wit denkt kan bedrogen zijn uitgekomen. De kans is groot dat de vertegenwoordiger(ster) uit Den Haag donkerder was dan zijn (haar) Arubaanse mede-Nederlander.

READ MORE →
Cultuur

Maduro Muziek Stichting brengt cd uit met werken van Rudolf Palm (1880 – 1950)

De Maduro Muziek Stichting op Curaçao heeft een CD uitgebracht met een achttiental werken van de Curaçaose componist Rudolf Palm (1880-1950). Rudolf Palm is een kleinzoon van de oudst bekende componist van Curaçao Jan Gerard Palm (1831-1906) en hij is de vader van de Curaçaose componisten Albert Palm (1903-1958) en …

READ MORE →
Cultuur

Eerste editie filmfestival Curaçao (IFFR) “groot succes”

Afgelopen weekend vond in Willemstad voor de eerste keer het Curaçao IFFR plaats. Het uitstapje van het Rotterdamse filmfestival naar de Antillen was volgens initiatiefnemer Gregory Elias van Fundashon Bon Intenshon een “groot succes”. In vier dagen trok het festival bijna zevenduizend bezoekers. Het internationale filmfestival van Rotterdam maakte afgelopen …

READ MORE →
Overheid en politiekUitgelicht

‘In een staatkundige structuur kun je niet wonen’ – mr. Herman Tjeenk Willink

Het koninkrijk is niet van de overheden maar van burgers Eind deze maand neemt Herman Tjeenk Willink afscheid als vicepresident van de Raad van State. Als boegbeeld van het belangrijkste adviesorgaan in het Koninkrijk toonde hij in de achterliggende vijftien jaar een warm hart te hebben voor de eilanden. Een …

READ MORE →
CultuurSamenwerking binnen het Koninkrijk

Nationaal Comité presenteert opzet viering 200 jaar Koninkrijk

In de periode november 2013 – oktober 2015 vindt de viering plaats van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De viering zal aanleiding vormen om stil te staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en toekomst. “200 jaar Koninkrijk” wordt voorbereid en georganiseerd door een divers samengesteld Nationaal Comité …

READ MORE →
Samenwerking binnen het Koninkrijk

Inventarisatie samenwerkingsverbanden binnen het Koninkrijk – wat doet u?

Waarde mede-koninkrijksburger! Het Comité Koninkrijksrelaties van prof. mr. Pieter van Vollenhoven beoogt allerhande maatschappelijke samenwerkingsverbanden binnen het Koninkrijk te inventariseren en stimuleren en wil daarnaast ook kansrijke nieuwe partners bij elkaar brengen. Ik roep namens de heer Van Vollenhoven uw hulp in voor het vervolmaken van een grondige inventarisatie: wat …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’: vrijheid?

Het is de beurt aan Rutte om de sociaaleconomische gevangenschap van de Curaçaoënaars onder de rook van de Isla op te heffen Onlangs werd door het kabinet Rutte het Nationaal Comité 200 Jaar Koninkrijk geïnstalleerd, omdat het Koninkrijk der Nederlanden binnenkort 200 jaar bestaat. Een koninkrijk dat niet ophoudt bij …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Een gemiste kans?

De economie van Curaçao staat voor een moeilijke uitdaging. Over groei percentages kan verschillend gedacht worden, maar de verwachting dat wij een sterke economische impuls zouden krijgen van 10-10-10 is niet gerealiseerd. Velen dachten enthousiast dat met 10-10-10, gelijk op Aruba is geschied in 1986, wij een periode van hernieuwde …

READ MORE →
Onderwijs en Jeugd

Onderwijsuitwisseling: respect begint met contact

Komend schooljaar zullen drie scholen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten de mogelijkheden nagaan om meerjarig samen te werken met scholen in Den Haag, Meppel en Goirle.

READ MORE →
Volksgezondheid, natuur en milieu

Groningse coassistenten al veertig jaar aan de slag in Willemstad

Jaarlijks wonen en werken er 20-25 studenten medicijnen op Curaçao. Zij doen gedurende een jaar een gevorderd deel van de studie – de zogeheten co-schappen – in het Sint Elisabeth Hospitaal te Willemstad. En dat al ruim veertig jaar.

READ MORE →