Columns, toespraken & ingezonden stukken

De vijand is ons – Column Ron Gomes Casseres

Pogo was voor meer dan vijfentwintig jaar lang een bekend stripverhaal in de Verenigde Staten dat dagelijks in de krant was te volgen. In een van de meest bekende afleveringen zegt Pogo, in eveneens slecht Engelse grammatica, “We have met the enemy and he is us.” Die wijsheid van Pogo …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Het Koninkrijk: vrijblijvend of verbonden? – prof. mr. Pieter van Vollenhoven

In deze notitie wil het Comité Koninkrijksrelaties nog eens de schijnwerper zetten op het reilen en zeilen van het Koninkrijk. Niemand ontgaat de vele discussies en de regelmatig terugkerende meningsverschillen tussen de landen van ons Koninkrijk. Naar het oordeel van het Comité Koninkrijksrelaties lopen de verwachtingen nu te veel uiteen …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Two to tango – Column Ron Gomes Casseres

We staan aan het begin van een belangrijk jaar. Een jaar waarin de sociale dialoog “Kòrsou ta Avansá” vruchten moet gaan afwerpen, een jaar waarin de economie hoognodig moet gaan groeien, een jaar waarin de criminaliteit effectief moet worden bestreden, en ook een jaar waarin een aantal belangrijke rechtszaken en …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukkenUitgelicht

Het Koninkrijk bestaat: maak er wat van – drs. Ron van der Veer

In de Volkskrant van 16 november 2013 schetst Remco Meijer een somber beeld van het trans-Atlantische Koninkrijk: een papieren constructie, die niet echt wordt beleefd. Het Koninkrijk bestaat niet! Behalve dan bij de vorstelijke bewoners van de Wassenaarse Eikenhorst en bij nog een paar zonderlinge types aan beide zijden van …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Vandaag of morgen – Column Ron Gomes Casseres

Alex Reinders, oud-rector magnificus van de UNA in de jaren ‘80, schreef in zijn Politieke Geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba lovend over Doktoor da Costa Gomez dat “een staatsman zich bekommert om de toekomst, een politicus om het heden en zijn toekomst.” Dat een politicus zich bekommert om …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Een koninklijke maand! – Column Ron Gomes Casseres

Een Koninklijke Maand We zullen deze maand een belevenis hebben die de zes aan ons voorafgaande generaties niet hebben meegemaakt. Immers, het is 164 jaar geleden dat er voor het laatst in ons Koninkrijk een koning is ingehuldigd. En omdat we vandaag in een geheel andere tijd leven dan die …

READ MORE →
Onderwijs en Jeugd

Geslaagde uitwisseling Radalphus College – CSG Reggesteyn Nijverdal

Van 05 april 2013 vond de uitwisseling plaats tussen CSG Reggesteyn te Nijverdal & het Radulphus College: 9 leerlingen en 2 docenten brachten een bezoek aan het Twente Nijverdal. In november 2012 bezochten 20 leerlingen en 4 docenten uit Nijverdal ons mooie eiland Curaçao. Door een substantiële bijdrage van het …

READ MORE →
Onderwijs en JeugdSamenwerking binnen het Koninkrijk

Nederlandse leerlingen ontdekken Curaçao

CURAÇAO – Vwo-5 leerlingen van CSG Dingstede in Nederland waren deze week op Curaçao in het kader van hun uitwisselingproject met het Maria Immaculata Lyceum. De leerlingen, met een Natuur en Gezondheid/Natuur en Techniek profiel, genoten van leerzame excursies en elkaar. De Nederlandse leerlingen zijn hier onder leiding docent scheikunde …

READ MORE →
Onderwijs en Jeugd

UNICEF organiseert symposium over kinderrechten op de eilanden

Sinds lang constateert UNICEF dat een helder en volledig beeld van de kinderrechtensituatie op de eilanden ontbreekt. Tegelijkertijd zijn er signalen die aanleiding geven tot zorg over de kinderrrechtensituatie op de eilanden. Ook heeft hetVN-Kinderrechtencomité zich kritisch uitgelaten over de kinderrechtensituatie op de eilanden. UNICEF Nederland heeft daarom besloten om …

READ MORE →
Onderwijs en Jeugd

Aanstaande hereniging scholieren Radulphus College en CSG Reggesteyn te Nijverdal

In november 2012 zijn Nederlandse middelbare scholieren van het CSG Reggesteyn te Nijverdal op bezoek geweest bij scholieren op Curaçao. Nu is het de beurt van de leerlingen van het Radulphus College om op bezoek in Nederland te gaan. Met een verschil van 26 graden zullen zij op zaterdag 6 april op Schiphol aankomen, waarna hen na hereniging met hun ‘buddy’ een druk en mooi programma te wachten staat.

READ MORE →