Economie en werk

Economische hervormingen Curaçao

Met dank aan Dick Drayer vandaag het tweede deel over de plannen voor Curaçao in het zogeheten landspakket. De rijksministerraad besluit er vrijdag over. Het landspakket Curaçao als onderdeel van de Caribische hervormingsplannen van Nederland kent vier themagebieden: overheid en financiën, economische hervormingen, zorg en onderwijs en het versterken van …

READ MORE →
Overheid en politiek

Landspakket Curaçao nader bekeken

Het lijkt erop dat de regering van Curaçao aanstaande vrijdag in de rijksministerraad zal instemmen met het zogeheten ‘landspakket’ als Haagse voorwaarde voor (grote) nieuwe geldleningen. Dat is goed nieuws! Allereerst omdat daarmee de Curaçaose overheid in staat wordt gesteld aan haar financiële verplichtingen te blijven voldoen, maar ook omdat …

READ MORE →
Economie en werk

President Centrale Bank kijkt terug en vooruit

Richard Doornbosch is onlangs benoemd tot President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. In onderstaande blog kijkt hij terug op de afgelopen tien jaar en geeft hij een paar goede adviezen voor de komende periode. Hopelijk zitten de beleidsmakers in Philipsburg, Willemstad en Den Haag een beetje …

READ MORE →
Columns, toespraken & ingezonden stukken

Wat we vaak vergeten: ’the elephant in the room’ – drs. Ron van der Veer

Voor de bijzonder fraaie publicatie ‘Koninkrijk op eieren’ van prof. dr. Joop van den Berg en René Zwart (zie elders op deze site bij ‘speciale gebeurtenissen) schreef de secretaris van het Comité, drs. Ron van der Veer (op persoonlijke titel) onderstaande bijdrage. Het is opmerkelijk hoeveel er (met name door …

READ MORE →
Cultuur

Red de leerstoel Caribische literatuur!

Uitstekende ingezonden brief van Eric de Brabander vandaag in de Volkskrant. Alles van waarde is weerloos en dat geldt zeker voor deze unieke leerstoel. Die moet dus gewoon blijven! Wie aan Nederlandse universiteiten op zoek gaat naar iets over het Caribisch gebied moet hele goede ogen hebben… En dat is …

READ MORE →
Economie en werk

Steun voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba verlengd

Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, met nog eens negen maanden te verlengen tot 12 juli 2021. Inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel van Nederland en kunnen daarom van vergelijkbare …

READ MORE →
Volksgezondheid, natuur en milieu

Koning spreekt over medische zorg op Aruba en Sint Maarten

Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdag 14 oktober via online videogesprekken gesproken met medewerkers van organisaties die zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk bezighouden met de medische zorg rondom de corona-uitbraak. De Koning sprak onder meer met Joaquin van Trigt, de voorzitter van de Huisartsenvereniging van Aruba …

READ MORE →
Samenwerking binnen het Koninkrijk

Voor ons aller veiligheid: versterk de Koninkrijksrelaties – AIV

De veiligheid en rechtsorde van het Koninkrijk staan onder druk, zowel in Nederland als in het Caribisch gebied. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn op elkaar aangewezen om ondermijnende drugscriminaliteit en sociaaleconomische achteruitgang terug te dringen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) roept de landen in het advies ‘Veiligheid en …

READ MORE →
Justitie en veiligheid

Rechter Bob Wit wint NJV-prijs

Om het jaar wordt de NJV-prijs toegekend aan een jurist die door werkzaamheden in de praktijk een bijzondere, vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling of rechtstoepassing in Nederland, Aruba, Curaçao, of Sint Maarten, of een persoonlijke inzet daarvoor heeft getoond, die maatschappelijk van bijzondere betekenis is. De NJV-prijs bestaat …

READ MORE →
Overheid en politiek

Curaçao zegt ja!

Curaçaose oppositiepartijen zijn niet blij met het akkoord dat de Curaçaose regering met Nederland heeft bereikt over de nieuwe entiteit die de coronaleningen in banen moet gaan leiden. Maar de kans dat het Curaçaose parlement dit afwijst is klein: een coalitiemeerheid heeft al haar steun uitgesproken. Grootste oppositiepartij MFK (5 zetels) is …

READ MORE →