Overheid en politiek

Aruba: samen met de VNG

Vorig jaar ging de minister-president van Aruba nog in hongerstaking omdat de gouverneur van Aruba, op voordracht van het kabinet in het verre Den Haag, de ­begroting weigerde goed te keuren. Inmiddels zijn, nadat Mike Eman zijn gelijk haalde bij de Raad van State, de verhoudingen met ‘Den Haag’ genormaliseerd. ­Sterker nog, Aruba wil de banden met Nederland aanhalen. Vooral met de gemeenten – waarmee het nog altijd het lidmaatschap van de VNG deelt.

Minister-president Mike Eman was onlangs in Europa, voor de klimaattop in Parijs. Aruba, met achtduizend hotelkamers direct aan de kust, maakt zich zorgen over de stijging van de zeespiegel, die catastrofaal kan zijn voor de belangrijke toeristenindustrie. In Parijs sprak hij namens het platform van kleine eilandstaten (SIDS) waarvan hij voorzitter is. Dat is niet voor niets, Aruba loopt voorop op het gebied van duurzame ontwikkeling. Die koppositie wil het graag behouden en daarvoor wil het gebruikmaken van de kennis en ervaringen van Nederlandse gemeenten.

Eigenlijk ligt het voor de hand dat Aruba zich richt tot de gemeenten in plaats van de nationale overheid, ook al is het zelf een ‘land’. ‘We hebben, met 110.000 inwoners, de schaal van een gemeente’, zegt Eman. ‘Bovendien hebben we aangetoond dat we de nationale overheid van Nederland niet nodig hebben om ons te kunnen ontwikkelen. We hebben het altijd op eigen kracht gedaan en daar plukken we nu de vruchten van. Onze economie groeit, het toerisme neemt toe.’
Natuurlijk had ook Aruba te lijden onder de economische crisis. Anders dan Nederland weigerde het hard te bezuinigen maar investeerde het, onder leiding van Eman (hij is sinds oktober 2009 minister-president), juist veel geld in de samenleving.

Dat is opmerkelijk, voor een christendemocraat.
‘Ja, misschien zit ik wel in de linkervleugel van de christendemocratie. Het is ook een cultuurverschil. In Nederland zegt men al gauw dat je de tering naar de nering moet zetten. In Aruba hebben we gezegd: we zetten alles op alles om uit het dal te komen, ook als dat extra geld kost. Omdat we wisten dat we het terug zouden verdienen. Dat blijkt nu ook.’

Autonoom
Aruba wil graag autonoom zijn, maar stapt niet uit het Koninkrijksverband. Sterker nog, u wilt daarin investeren.
‘Inbedding in het Koninkrijk is heel belangrijk voor Aruba, voor de werkgelegenheid, defensie, het buitenlandbeleid. Ik constateer wel dat het concept van het Koninkrijk erodeert. Populistische partijen hebben weinig op met het Caribische deel en dat knaagt aan het draagvlak. Als we het nieuw elan willen geven, moeten we kijken waar de kansen liggen, voor zowel Aruba als Europees Nederland. Wij liggen in een geografisch interessant deel van de wereld. Aruba is voor Nederland de brug naar Zuid-Amerika, een hub. Bedrijven als TNO en KLM hebben dat al ontdekt, die zijn hier nu actief. Er is een grote potentiële vraag in Zuid-Amerika naar Nederlandse producten en expertise, bijvoorbeeld op het gebied van waterwerken en infrastructuur. Wij bieden Nederlandse bedrijven graag de mogelijkheid zich hier te vestigen en hen te helpen bij het leggen van contacten. Zij kunnen gebruikmaken van onze kennis van de regio.’

VNG-kantoor aan de Nassaulaan te Den Haag

Behalve met het bedrijfsleven zoekt u nadrukkelijk de samenwerking met Nederlandse gemeenten. Waarom?
‘Wij zoeken als klein land passende partners. Ik ben dan wel minister-president, maar ik ben ook een soort burgemeester. Ik ken de mensen, ik loop op straat, ik zie de problemen dagelijks en probeer daar iets aan te doen, net als burgemeesters dat doen. Ik kan wel samenwerking met het Rijk aangaan, maar een nationale overheid werkt trager dan een lokale. Met gemeenten is het eenvoudiger om gemeenschappelijke doelstellingen te definiëren.’

Duurzame welvaart
Die doelstellingen vallen wat Eman betreft onder één noemer: duurzame welvaart. Zijn regering werkt aan een brede strategie om dit te realiseren. Daaronder vallen hernieuwbare energie, de ontwikkeling van een duurzame economie en het scheppen van voorwaarden voor sterke gemeenschappen. In 2020 moet alle energie op het eiland afkomstig zijn van wind, zon en golven. Het moet, zo is de ambitie, ’s werelds eerste volledig duurzame eiland worden en in het Caribisch gebied koploper zijn op zowel sociale als technologische ontwikkeling. Aruba moet een ‘centrum van groene innovatie’ worden.

En om dat te bereiken, kunt u de ervaringen van de Nederlandse gemeenten goed gebruiken?
‘We kijken naar gemeenten die goed zijn in onderwerpen die de levenskwaliteit van de inwoners raken. Denk daarbij aan participatie, de invulling van de openbare ruimte, het onderhoud van wijken en scholen. Maar ook economisch, zo hebben we een overeenkomst met het Havenbedrijf Amsterdam. Onze containerhaven is verplaatst en ligt nu een eind buiten Oranjestad. In Oranjestad wordt een nieuwe haven voor cruiseschepen ontwikkeld. Waar Amsterdam ons goed bij kan helpen, is het ontwerpen van een goede infrastructuur om de havens te verbinden met de oude hoofdstraat van Oranjestad. Amsterdam heeft goede ervaringen met het aan elkaar koppelen van verkeers- en vervoersstromen.’

‘Ik heb ook een paar keer met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gesproken. Rotterdam heeft veel bedrijven die geïnteresseerd zijn in de markten in onze regio. Misschien komt er volgend jaar een handelsmissie naar Cuba, die willen wij graag ondersteunen en bedrijven interesseren voor een vestiging op Aruba. Maar ook op het gebied van veiligheid en stedelijke innovatie kunnen wij veel leren van Rotterdam. En wij niet alleen, deze vraagstukken spelen in de hele regio. Ook onze buurlanden willen hun grote steden schoner en veiliger maken en kunnen Nederlandse kennis en ervaringen daar zeker bij gebruiken.’

Aruba is altijd lid gebleven van de VNG. Dat is ook een platform waar voor u veel te halen valt.
‘Eerlijk gezegd hebben we het jaren zo druk gehad met onze eigen ontwikkeling, dat we de VNG een beetje uit het oog zijn verloren. Maar inderdaad, dat netwerk gaan we maximaal benutten. We komen graag in contact met goede praktijkvoorbeelden van Nederlandse gemeenten. Terugdringen van verslavingsproblematiek, opvang en zorg voor verslaafden, vergrijzing en huisvesting van ouderen, naschoolse opvang en voorkomen van ontsporing van de jeugd – de Nederlandse gemeenten zullen deze thema’s herkennen, maar ze spelen ook op Aruba.’

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in samenwerking met Aruba kunnen terecht bij de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland: www.arubahuis.nl.

(bron: VNG Magazine nr. 20, 18 december 2015, p. 12-13)

Previous post

Fijne jaarwisseling en een inspirerend 2016!

Next post

Papia Papiamentu ku mi!!

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

No Comment

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee + 8 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.