Het Comité Koninkrijksrelaties bestaat uit een groep personen – uit alle delen van het Koninkrijk – die een bijdrage wil leveren aan verdieping en versterking van de relaties tussen de Koninkrijkspartners. Zij zijn van mening dat daartoe de gemeenschappelijke oriëntaties en het gedachtegoed van de Koninkrijksgemeenschap veel intensiever naar buiten toe moeten worden uitgedragen. Ook willen ze het publieke debat stimuleren. Het bijdragen aan die onderlinge relaties en dat publieke debat is geen taak van overheid of politiek alleen.

Churandy Martina

Churandy Martina

De ambitie van het Comité spreekt uit het gekozen motto: bijdragen aan het versterken van (bestaande of nieuwe) maatschappelijke verbanden tussen Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daartoe moet ook het publieke debat over de koninkrijksrelaties worden gevoed.

Of om het met de woorden van Minister van Staat Herman Tjeenk Willink te zeggen: ‘Het Koninkrijk is te belangrijk om aan politici, bestuurders en ambtenaren over te laten’.

Het Comité wil datgene wat goed loopt stimuleren en benadrukken, nieuwe initiatieven mogelijk helpen maken en waar mogelijk problemen helpen oplossen. De leden van het Comité zetten zich daartoe in op vrijwillige basis.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, staatssecretaris Ank Bijleveld, gezaghebber Hyden Gittens, BZK-directeur Hans Gerritsen en Comité-secretaris Ron van der Veer bezoeken in 2009 archeologie-centrum SECAR op Sint Eustatius om een Koninkrijkscompliment uit te reiken vanwege de jarenlange en intensieve samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden.