Velen – in alle delen van het Koninkrijk – zijn betrokken bij en/of voelen zich verwant met de doelstellingen van het Comité en met het maatschappelijk gedachtegoed dat we zo breed mogelijk willen verspreiden. Navolgend een aantal van hen:

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter)

(foto: RVD / Martijn Beekman)

“Op onze huwelijksreis in 1967 heb ik voor het eerst kennis mogen maken met Curaçao. Het klinkt wat vreemd bij een huwelijksreis, maar Curaçao was een liefde op het eerste gezicht!

Mijn vrouw en ik logeerden bij de toenmalige Gouverneur, de heer Debrot, op het Fort Amsterdam. Vele gesprekken hebben wij toen gevoerd over Nederland en de eilanden. En daar is eigenlijk mijn belangstelling voor het Koninkrijk geboren.

Gemeenschappelijkheid tussen de eilanden onderling en in de relatie met Nederland komt naar mijn overtuiging pas goed tot leven door concrete en duurzame samenwerking op alle fronten te bewerkstelligen. Mensen moeten elkaar leren kennen, elkaars problemen en elkaars oplossingen.

Hoe belangrijk de overheid ook is, gemeenschappelijkheid ontstaat niet door wettelijke regelingen of beleidsnota’s. Contact tussen mensen uit de praktijk, families, maatschappelijke organisaties en bedrijven, daardoor ontstaat een gevoel van gemeenschappelijkheid.”

Prof. mr. Jaime Saleh (vice-voorzitter)

Jaime Saleh

“De betrokkenheid en verbondenheid tussen de landen en bevolkingen van het Koninkrijk dienen stevig te worden aangehaald. Nog al te zeer bestaat er bij menigeen het gevoel dat ook via de media wordt geventileerd, dat de bevolkingen niet in verscheidenheid aan elkaar zijn verbonden, maar eerder tot elkaar zijn veroordeeld. Tegen deze onjuiste benadering heb ik mij steeds verzet.

Al ruim 40 jaar zet ik mij in om bij de mensen in alle delen van het Koninkrijk het gevoel te doen ontstaan dat we maatschappelijk veel meer voor elkaar moeten betekenen dan alleen maar via een staatkundige structuur bij elkaar horen. Allerlei nodeloze misverstanden, onenigheden en irritaties moeten worden weggenomen.

Door middel van het Comité Koninkrijksrelaties zetten prof. mr. Pieter van Vollenhoven en ik ons samen met een aantal persoonlijkheden uit alle delen van het Koninkrijk sinds 2002 vastberaden in om deze maatschappelijke benadering meer te structuren en concretiseren.

Via personen en organisaties in het Koninkrijksveld streven wij naar concrete samenwerking op de gebieden van onderwijs, volksgezondheid, cultuur en volkshuisvesting. Op deze manier willen wij – los van wat de overheden nu doen – bereiken dat het gedachtegoed van de Koninkrijksgemeenschap veel intensiever naar buiten wordt uitgedragen en  diep doordringt  in alle geledingen van de Koninkrijkssamenlevingen.”

Drs. Ron van der Veer (secretaris)

“Curaçao, Aruba en Bonaire ontdekte ik in 1992; de Bovenwindse eilanden een paar jaar later en er ontstond meteen een warme band. Het blijft bijzonder om na negen uur vliegen onder een palmboom in het Nederlands over Ajax-Feijenoord te praten of via de radio – terwijl het buiten 33 graden is – te horen dat de kans op een Elfstedentocht toeneemt…

Andersom is het net zo bijzonder om in Rotterdam te kunnen genieten van een Caribisch Zomercarnaval of in Tilburg met studenten en een wijkagent in gesprek te gaan over de politieke situatie in hun geboorteplaats Kralendijk.

De man achter de bar op Sint Maarten blijkt geboren op Aruba, deed de hotelschool in Maastricht en zal volgend jaar op Bonaire met zijn hoogblonde Groningse vriendin een restaurant openen. Dan ziet hij zijn opa en oma op Curaçao ook wat vaker!

Het Koninkrijk is uniek en toevallig ontstaan, zoals veel in het leven toevallig ontstaat. Dingen die scheef zitten, moeten worden aangepakt. Er is meer dan alleen een staatkundige structuur. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van mensen. De kracht van het Koninkrijk heeft te maken met positieve ontmoetingen tussen die mensen. Uit ontmoetingen ontstaat immers creativiteit, begrip en respect.

Het Koninkrijk is (bijvoorbeeld als Oranje voetbalt of honkbalt!) een eenheid, maar ook een mozaïek van verscheidenheid. Het Comité kan de waarde daarvan laten zien (omdat goed nieuws vaak geen nieuws is). Die waarde willen we ook vergroten door ontmoetingen mogelijk te maken en mensen en hun organisaties trans-atlantisch te verbinden.”

Gerald Berkel

Drs. Ank Bijleveld- Schouten

Mr. drs. Elco Brinkman

Drs. Izaline Calister

Sybilla Dekker

Prof. dr. Ashley Duits

Naskho - Onderwijs coördinator

Drs. Giovanni Frans

Alida Heilbron

Frans Lavooij

Milouska Meulens

fotograaf: Gerard Stolk

Jeltje van Nieuwenhoven

fotograaf: Sebastiaan ter Burg

Prof. dr. Bob Pinedo

Jörgen Raymann

Mr. Frank Richards

Dr. Alexander Rinnooy Kan

Paul Rosenmöller

fotograaf: Green Bill

Dr. Valika Smeulders

foto: Andy Kleinmoedig

Dr. Glenn Thodé

Mr. Herman Tjeenk Willink

foto: Suzanne Koelega / Daily Herald

Gerard van den Tweel

Eduardo de Veer

Mathias Voges

Dr. Nout Wellink

Flora Wiedijk, MA

Wendele van der Wiele, MA