Het Comité Koninkrijksrelaties bestaat uit een groep personen die een bijdrage wil leveren aan een verdieping en versterking van de relaties tussen de Koninkrijkspartners Nederland (inclusief de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zij zijn van mening dat daartoe de gemeenschappelijke oriëntaties en het gedachtegoed van de Koninkrijksgemeenschap veel intensiever naar buiten toe moeten worden uitgedragen. Ook willen ze het publieke debat stimuleren. Het bijdragen aan de onderlinge relaties is geen taak van overheid en politiek alleen.

Vanuit deze invalshoek is het  Comité opgericht op initiatief van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De leden zijn door hun huidige of vroegere functie betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering van samenwerkingsverbanden in het Koninkrijk.

Het Comité heeft geen formele status, maar bestaat uit personen die zich op persoonlijke titel achter de doelstellingen en initiatieven scharen. Meningen kunnen binnen het Comité uiteen lopen: ook dat stimuleert het publieke debat.