Economie en werkVolksgezondheid, natuur en milieu

Duurzame energie in Caribisch Nederland – Bonaire krijgt mogelijk een koelwaterproject met zeewater

Bonaire krijgt mogelijk een demonstratieproject met zeewaterkoeling. Dat meldt Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in reactie op een door de Tweede Kamer aangenomen motie van Ineke van Gent (GroenLinks), waarin zij de Nederlandse regering oproept de toepassing van duurzame energie in Caribisch Nederland te stimuleren. Verhagen zegt die motie als een ondersteuning van het kabinetsbeleid te zien en wijst er op dat er reeds een aantal initiatieven is genomen. “ Uitgangspunt is om een overgang naar een meer duurzame energiehuishouding te faciliteren, maar wel met oog voor technische haalbaarheid en budgettaire gevolgen. De toepassing van duurzame energie is namelijk niet onbeperkt mogelijk op kleine eilanden. Immers, bij de toepassing van wind- of zonne-energie betekent een windstille periode, of als de zon niet schijnt, dat op een eiland altijd een hoeveelheid conventioneel productievermogen beschikbaar moet zijn om de energielevering te waarborgen”, aldus de bewindsman. Op Bonaire wordt sinds augustus 2010 door Ecopower gemiddeld ongeveer 30 procent van de elektriciteit opgewekt met windenergie.  “Dat is een bijzonder hoog aandeel duurzame energie, zeker voor een eiland. Op het gebied van zonne-energie heeft EL&I op Bonaire een groot demonstratieproject voor zonne-energie (zon-pv) op de onlangs nieuw gebouwde havo/vwo school gerealiseerd. Het energiebedrijf WEB bekijkt momenteel hoe de verdere uitrol van zonne-energie op het eiland kan worden gerealiseerd. EL&I zal daarbij waar nodig (technische) assistentie faciliteren. Ook zal worden bezien of op Bonaire een demonstratieproject met zeewaterkoeling kan worden gestart.”

Verhagen meldt voorts dat op Sint Eustatius onlangs een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van windenergie is uitgevoerd. De resultaten worden begin 2012 verwacht.

Op Saba heeft TNO onlangs in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar de economische en technische haalbaarheid van geothermie door het benutten van de, zich op relatief geringe diepte in de vulkanische ondergrond bevindende, aardwarmte. TNO rondt het onderzoek begin 2012 af. Op Saba wordt eveneens de haalbaarheid van windenergie onderzocht, aldus Verhagen.

Bron: Antilliaans Dagblad, donderdag 29 december 2011

Vorige bericht

Nationaal Comité presenteert opzet viering 200 jaar Koninkrijk

Volgende bericht

Smoc spreekt met Tweede Kamerleden

Comité Koninkrijksrelaties

Comité Koninkrijksrelaties

2 Reacties

 1. 16 januari 2012 om 16:19
 2. 1of7billion
  8 juli 2013 om 00:09

  Voor niks gaat de zon op…

  Bonaire, 3 juli 2013

  Op hetzelfde velletje stond ook ‘de zon is van ons allemaal’. Ik kom de laatste tijd vaker van dit soort ‘Rad van Fortuin’ reclames en teksten tegen. Ze worden in het lokale suffertje geplaatst, of zijn te vinden in de rekken bij menig balie of bar in de resorts, restaurants en cafés.
  Nu ben ik geen expert in zonne-energie maar de toon die wordt gebruikt en de vlotte wijze waarop er wederom een ‘te goed om waar te zijn’ verhaal de wereld wordt in geslingerd, vragen om een stukje onderzoek en analyse.
  Allereerst blijkt al snel dat de website van dit soort clubs weinig of geen soelaas biedt, dus verder zoeken dan maar. Wat blijkt, er wordt her en der over 3000 zonne-uren per jaar gesproken terwijl dit effectief rond de 2000 instralingsuren blijken te zijn (www.credp.org). Dat scheelt nogal wat, 1/3 minder instraling is al snel 1/3 minder opbrengst.
  Dan de prijs per geïnstalleerd paneel van ca. $ 1.000,00 per stuk. Of dit met of zonder accu-opslag is, valt niet terug te vinden. Dat het zo duur is dat 90% van de inwoners op Bonaire het sowieso niet kunnen betalen is echter wel duidelijk. Vervolgens wordt gemeld dat financiering bij RBC of MCB met een lage rente mogelijk is. Op Bonaire stijgt de armoede schrikbarend snel en mensen uitnodigen om een persoonlijke lening te nemen is wel het laatste wat iemand hier nodig heeft. Overigens kunt u de terugverdientijd dan ook al snel verdubbelen.
  Een minstens zo groot probleem is de huidige wet- en regelgeving waarin het installeren van eigen zonne-energiesystemen en aangesloten zijn op het WEB eenvoudigweg niet zijn toegestaan. Nieuwe regelgeving schijnt in de maak te zijn maar voorlopig kunnen we er alleen nog maar naar raden.

  Nu weet ook ik dat er her en der mensen zijn die gewoon panelen hebben laten leggen, terwijl ze vrolijk van WEB blijven trekken als de zon niet schijnt. De WEB meter draait dan zelfs achteruit zodra er
  stroom door de panelen wordt geproduceerd die niet zelf wordt gebruikt.

  Hier moet je eens goed over nadenken!
  Er wordt dus omzet gestolen van WEB, terwijl WEB deze omzet nodig heeft om voor iedereen het netwerk in stand te kunnen houden, zodat ook die mensen die geen panelen hebben of kunnen betalen wel stroom kunnen blijven krijgen. Hoe meer mensen dit doen, hoe minder de omzet van WEB totdat zij de prijzen voor iedereen moeten verhogen omdat hun omzet steeds verder terugloopt. Eigenlijk stelen deze boefjes dus van ons allemaal.
  Op deze manier is de zon zeker niet ‘van ons allemaal’, maar alleen van diegenen die maling hebben aan hun medeburgers en geld genoeg om panelen te laten installeren.
  Deelname aan zonne-energie zou inderdaad voor iedereen moeten gelden en oplossingen en installatie van zonne-energiesystemen moeten dan ook samen met alle inwoners van het eiland en WEB worden gevonden.

  Zonne-energie; niet voor de enkeling ten koste van de samenleving maar voor iedereen ten gunste van de samenleving.