Overheid en politiek

Aruba wacht nog steeds op ombudsman…

Het wetsvoorstel voor de ombudsman en kinderombudsman ligt al sinds vorig jaar juli klaar bij het parlement. “Er is gewoon politieke wil nodig om dit te agenderen”, zegt parlementariër Marisol Tromp, gangmaker van het project. Officieel is Tromp sinds haar aftreden als parlementsvoorzitter geen voorzitter meer van de bijzondere commissie die …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Verkiezingen Curaçao groot in Volkskrant

Verkiezingen op de Antillen leiden in de regel niet tot veel aandacht in de Nederlandse media. De Volkskrant maakte dat vanmorgen in één klap goed door maar liefst twee hele pagina’s lang in te gaan op de naderende verkiezingen op Curaçao. Maar eigenlijk gaat het lezenswaardige artikel vooral over één …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Den Haag stelt integriteitskamer Sint Maarten in

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een Algemene maatregel van rijksbestuur, die de instelling van een Integriteitskamer voor Sint Maarten regelt. In het voorstel staat dat de Integriteitskamer toezichthoudende- en adviserende taken krijgt. Zij doet onderzoek wanneer er vermoedens van integriteitsschendingen …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Raad van State vierkant achter Gouverneur

De Algemene Maatregel van Rijksbestuur die de bevoegdheden regelt voor de Gouverneur van Curaçao  die nodig zijn voor het organiseren van de verkiezingen op 28 april is vandaag op voordracht van minister Plasterk door de Koninkrijksregering bekrachtigd. In de maatregel is ook geregeld dat de Gouverneur landsdiensten kan inschakelen om …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Elke stem telt!!

Als elke stem telt, dan tellen ook de Caribische stemmen mee. Het zijn er niet veel: op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn alle meerderjarige burgers stemgerechtigd, maar op Aruba, Curaçao en Sint Maarten alleen zij die tien jaar of langer in Nederland hebben gewoond. Dat is trouwens een beetje …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Kansloze missie…

Het Antilliaans Dagblad gaat in op het voornemen van ‘de nieuwe meerderheid’ in de Staten van Curaçao om een bezoek aan Den Haag te brengen om daar met de rijksministerraad te overleggen over uitstel van de voor 28 april geplande Statenverkiezingen. Lees hier het bericht. Alle waarnemers op en rond …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Caribische kiezer: Nederland verdrinkt in de vrijheid

Mooi portret dit weekend in Trouw door Hans Marijnissen van Caribische Nederlanders in Nederland. Lees hier het hele artikel. Marijnissen geeft in het artikel aardige cijfers die aantonen hoe de Caribische Nederlanders het steeds beter doen in vergelijking met andere nieuwkomers in Nederland. Ik zet ze hier nog maar even …

LEES VERDER →
Geen categorieOverheid en politiek

Politiek dieptepunt

Met het incident in de Staten van Curaçao gisteren is de politiek op dat eiland afgezakt tot een niveau dat het Koninkrijk onwaardig is. Dit kan niet worden afgedaan als een lokale eilandelijke aangelegenheid. Het functioneren van het parlement raakt aan de wortels van de democratische rechtsstaat. Rechtszekerheid en deugdelijk …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Curaçao krijgt interim-regering

De Gouverneur van Curaçao heeft haar twee dagen durende consultatieronde afgerond en komt op basis van de gevoerde gesprekken tot de conclusie dat er een interim-kabinet moet worden gevormd. Deze conclusie lag voor de hand, gelet op de nieuwe politieke verhoudingen op het eiland. De Gouverneur heeft ook een gesprek …

LEES VERDER →
Overheid en politiek

Politiek carnaval Willemstad stemt somber

Afgelopen weekeinde liet Curaçao zich van zijn beste kant zien met de kinderparade, de optocht waarmee traditioneel de carnavalsweek begint. Het eiland liet zich echter meteen ook van zijn slechtste kant zien: een kabinet dat valt nog voor het goed en wel is begonnen, parlementsleden die zonder echt inhoudelijke redenen overlopen …

LEES VERDER →